Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zet zich in voor het beschermen van de leefomgeving, het milieu en de natuur. Dit doen zij door controles uit te voeren, vergunningen te verlenen en gemeenten en provincies te adviseren. Hier vind je meer informatie.

https://www.ozhz.nl/