Bodem

Werk je met vervuilde grond? Of heb je te maken met een saneringstraject of een incident? Hier lees je meer over het opvragen van bodeminformatie, PFOA/PFAS en de regionale Bodemkwaliteitskaart.

http://www.ozhz.nl/themas/bodem/