Wat kun je doen om grondwaterproblemen te voorkomen?

Als het grondwater te hoog staat, kan dit overlast geven. Wat kun je zelf doen om overlast te beperken? Je leest hier meer.

Oorzaken problemen thuis

De drie belangrijkste oorzaken van de vochtproblemen in huis zijn vaak: te weinig ventilatie, lekke riolen of regenpijpen en een te hoge grondwaterstand. Ventileren kan makkelijk door één keer per dag de ramen even open te zetten. Dit is belangrijk om het vocht in huis, van het koken of wassen, kwijt te raken. Ook het met het ventileren van de kruipruimte kan er soms een muffe lucht in huis komen. Door een lekke regenpijp kan vocht door de buitenmuur naar binnen komen en daarnaast kan ohet riool lekken of verstopt zijn. Dit zorgt ook voor vochtoverlast. Schakel een installateur in als je dit soort problemen hebt.

Grondwater in de kruipruimte

Grondwater in de kruipruimte hoeft geen probleem te zijn, de kruipruimte heeft verder geen functie. Maar als gevolg van het water in de kruipruimte kunnen er wel problemen in de woning ontstaan. Als je grondwater in de kruipruimte hebt en daar last van hebt, door bijvoorbeeld vocht in de muren, dan adviseren wij m de situatie bij jouw woning door een adviesbureau te laten onderzoeken. Een oplossing kan zijn om gaten en kieren in de begane grondvloer te dichten en het kruipluik vochtdicht te maken. Hiermee voorkom je dat vochtige lucht vanuit de kruipruimte naar de woonruimte gaat. Een andere oplossing is om te diepe kruipruimten op te hogen/vullen met doorlatend materiaal. Het effect is dat het grondwater minder goed kan optrekken.

Ook kan het een oplossing zijn om een drainage in de tuin of onder jouw woning aan te leggen. Deze drainage moet je, als dat mogelijk is, afvoeren naar het oppervlaktewater, zoals een sloot. Is dit niet mogelijk? Dan neemt de gemeente het overtollige grondwater op in openbare riolering. Dit geldt alleen als je voldoet aan de voorwaarden uit de beslisboom.

Water wegpompen

Wij adviseren je om het grondwater uit jouw kruipruimte niet weg te pompen. Dat is een tijdelijke oplossing, waardoor er schade aan jouw woning en andere gebouwen kan ontstaan. Door het wegpompen van het grondwater wordt het evenwicht in de ondergrond verstoord en kan de bodem zakken. En als jouw huis of dat van uw buren op houten palen is gebouwd, is er grondwater nodig om te zorgen dat deze palen niet gaan rotten.