Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft de zorg voor het grondwater. Dit houdt in dat de gemeente in openbaar gebied maatregelen neemt om blijvende grondwateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

De gemeente neemt alleen maatregelen in de openbare ruimte als er sprake is van heel grondwateroverlast en dit vaak terugkeert. De gemeente bekijkt per situatie wat mogelijk is.

Als er in jouw wijk sprake is van een grondwaterprobleem dat regelmatig terugkeert, kijkt de gemeente welke maatregelen we kunnen nemen om het grondwaterprobleem op te lossen. De aanleg van een drainageleiding kan een optie zijn. Een drainage voert het grondwater af. De gemeente legt een drainage alleen aan als dit samengaat met het vervangen van het riool.