Zoekgebied nieuwe hoogspanningsverbinding

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT doen onderzoek naar een goede plek voor een nieuwe hoogspanningsverbinding in onze regio. Er zijn tien mogelijke routes, één daarvan doorkruist Zwijndrecht. Deze nieuwe verbinding is nodig om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt door de veelheid aan (duurzaam opgewekte) elektriciteit.

TenneT onderzoekt 10 mogelijke verbindingen:

  1. tussen de hoogspanningsstations Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel
  2. tussen de hoogspanningsstations Geertruidenberg en Crayestein (Dordrecht)
     

Kaartje Geertruidenberg-KrimpenCrayestein

Oplossing 1 (corridor 1 op het kaartje) kan de gemeente Zwijndrecht gaan doorkruisen, bij oplossing 2 (corridor 2) is dat niet het geval.

De nieuwe verbinding moet in 2030 klaar zijn. De werkzaamheden hiervoor beginnen ongeveer in 2027.

Waarom een nieuwe hoogspanningsverbinding?

In 2030 dreigt er op de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel een knelpunt te ontstaan. Die verbinding heeft dan de maximale capaciteit bereikt. Daarom komt er een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein, bij Dordrecht.

Waar zijn we nu?
  • Van 26 mei tot en met 6 juli 2023 lag de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) van de nieuwe hoogspanningsverbinding ter inzage. In dit onderzoeksplan beschrijft TenneT welke tien mogelijke routes onderzocht worden, en hoe dat gebeurt. Iedereen kon op de concept-NRD reageren door het indienen van een zienswijze.
  • Ook de gemeente Zwijndrecht diende een zienswijze in. Daarin geeft de gemeente aan dat op dit moment al vier belangrijke verkeersroutes de gemeente doorkruisen. Namelijk de A16, de hogesnelheidslijn, een spoorlijn en het rangeerterrein Kijfhoek. Deze doorkruisingen geven de gemeente minder mogelijkheden voor bijvoorbeeld woningbouw. Een vijfde doorkruising geeft nog minder mogelijkheden. Ook voor de veiligheid vindt de gemeente een extra doorkruising in de buurt van rangeerterrein Kijfhoek geen goed idee.
  • Alle zienswijzen zijn meegenomen bij het opstellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De Nota van Antwoord en de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau waren begin 2024 klaar en zijn 9 februari 2024 gepubliceerd.
Hoe verder?
  • Met de definitieve NRD kunnen de onderzoeken naar de 10 mogelijke routes starten. De resultaten komen in een milieueffectrapport (MER) en de Integrale Effectenanalyse (IEA). Hierin staan (per route) wat de gevolgen zijn van de aanleg van de nieuwe hoogspanningsleiding voor omgeving en natuur. En of het technisch haalbaar is en tegen welke kosten.
  • Het streven is om in 2025 een voorkeursroute vast te stellen. Waarna TenneT in 2026 het plan verder uitwerkt. Op basis daarvan komt er een projectbesluit en worden de vergunningen en ontheffingen opgesteld. Deze liggen ter inzage, voordat ze definitief worden.
Meer informatie

De definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de Nota van antwoord vindt u op de website van RVO.

Meer informatie over het project zelf leest u op de website van TenneT