Agenda vergadering Gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit Zwijndrecht

De agenda van 10 juli 2024.

Plannen

Plannen
Agendapunt Bouwnummer / adres Omschrijving aanvraag Fatale datum Advies uit vorige vergadering
1 Z2024-00000061/ Gershwinstraat 71 ZWD Legalisatie schuur. Aanvrager wil nu de huidige schuur slopen en de nieuwe schuur op een andere positie, namelijk aan de zijgevel van de woning. 12-07 NVT
2 Z2024-00000215 Het wijzigen van de gevels en opslagruimte zolder 1-8-24  
3 Z2024-00000150  het uitbouwen van de woning 20-7 Nog niet akkoord, tenzij De commissie kan in principe instemmen met de voorgestelde uitbreiding van deze woning. Dit mede gezien de specifieke situatie en de bestaande uitbreidingen bij woningen in deze omgeving. Hoewel beperkt zichtbaar heeft de commissie nog wel bezwaar tegen het doorzetten van de houten beplanking in de linker zijgevel voor de bestaande uitbouw met zadeldak. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe uitbreiding erg grootschalig en dominant overkomt in relatie tot de bescheiden hoofdmassa. Geadviseerd wordt de houten bekleding van de plat afgedekte voor- en achterbouw tegen de bestaande metselwerk gevel te beëindigen (zoals wel op de doorsnede/ begane grond tekening wordt gesuggereerd). De bestaande zijuitbouw met zadeldak zal zo in metselwerk afleesbaar blijven en de nieuwe uitbouw “opdelen”. Een aangepast voorstel wordt tegemoet gezien.
4 Z2024-00000250 Het bouwen van een opbouw op een aanbouw, binnen het bouwvlak (niet strijdig)   23-07 Niet van toepassing 
5 Z20224-00000351 "beroepszaak" (oude nummer 2022- 072) Ds. J.A. Visserstraat 35, 2995AK Heerjansdam   Het geheel vernieuwen en verhogen dak incl. plaatsen dakkapellen beoordelen second opinion in het kader van beroep  

13-07- 2022

06-01- 2023 

(akkoord op aanvraag) herbeoordeling in het kader van bezwaar DSL akkoord
6 Z2024-00000271 Het verplaatsen van een blokhut 28-07 Niet van toepassing
7 Z2023-00000282 Munnikensteeg 55, 3335LJ Zwijndrecht  het renoveren van de kantine  11-07- 2024   
8 Z2024-00000220 Molenweg 66A, 2995BL Heerjansdam het aanleggen van padelbanen  15-07- 2024  Padelbaan eerder akkoord, nu geluidsschermen toegevoegd  
9 Z2024-00000339 Lindeweg 20, 2995XK Heerjansdam het uitbreiden van de woning  07-07- 2023   

Vooroverleg

Vooroverleg
Agendapunt Bouwnummer / adres Omschrijving aanvraag Advies vorige vergadering
1 Dorpsstraat 33 Heerjansdam   herontwikkeling Dorpsstraat 33 (voormalig gemeentehuis Heerjansdam >> zorginstelling    
2 Z2024-00000184 Boerderij 't Hoff ongen. Zwijndrecht   Zorgboerderij realiseren 

Eerste advies d.d. 17-4-2024. Er is al veel gepraat over dit plan met architect Bert Toorman. Door het vergroten van de boerderij wordt het mogelijk de eenlaagse uitbouw te laten vervallen.

  • De uitbouw doet afbreuk aan de leesbaarheid van de hoofdmassa
  • Het programma is groot ten opzichte van de hoofdvorm van de boerderij, de mansarde kap is voorstelbaar
  • Door het verlengen van hoofdmassa kan de uitbouw op begane grond komen te vervallen

Installatieruimte op zolder waardoor extra kamers mogelijk worden

3 PMP gereserveerd Bakestein, Zwijndrecht Het bouwen van een Bedrijfsgebouw    
4 Z2024-00000174  het wijzigen van de reclame aan de gevel Uit de ingediende gegevens is het voor de commissie niet duidelijk wat met de aanvraag bedoeld wordt. De stukken zijn te summier en laten te veel ruimte voor interpretatie. Blijkbaar worden de gevels gewijzigd en worden er nieuwe reclame-uitingen voorgesteld. Voor een advisering worden aanvullende stukken die een en ander duidelijk maken, conform de indieningsvereisten, tegemoet gezien. In afwachting daarop wordt de advisering aangehouden.