Noordoevers

Noordoevers is een belangrijke woningbouwlocatie voor de toekomst van Zwijndrecht. Deze plek midden in het groen en aan de oever is geschikt voor een prachtig woongebied.

Noordoevers ligt langs de Strooppot, aan de rand van een het getijdengebied met daarin natuurgebied Sophiapolder. Het Drierivierenpunt, waar Oude Maas, Beneden Merwede en Noord elkaar ontmoeten, zorgt voor een mooi uitzicht. 

Noordoevers 1

Het projectgebied met op de voorgrond het Balkengat, rechts daarvan het Noordpark en in het midden van de rivier het natuurgebied Sophiapolder.

Het plan is om niet alleen woningen te bouwen, maar het gebied ook aantrekkelijk te maken voor publiek. Zo dat het een fijne plek wordt voor álle Zwijndrechtenaren en andere bezoekers uit de regio.

Ontwerp bestemmingsplan 

Het ontwerp bestemmingsplan 'Verbrede reikwijdte Noordoevers' kon je tot en met 24 januari 2024 bekijken. Het bestemmingsplan is nu nog online te bekijken.

De gemeente bekijkt de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders stuurt de notitie zienswijzen en het aangepaste bestemmingsplan naar de gemeenteraad. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college voor de zomervakantie. Zodra de precieze planning bekend is, lees je dat terug op deze webpagina. 

Onderzoek en werkzaamheden

De grond van Noordoevers moet nog klaar worden gemaakt voor woningbouw. Denk daarbij aan het aanbrengen kabels en leidingen, natuurvriendelijke oevers en een extra leeflaag bovenop de bestaande grond. De start van deze werkzaamheden zijn niet eerder dan het vierde kwartaal van 2024 zichtbaar. Daarnaast onderzoeken we samen met Hendrik Ido Ambacht, provincie, Rijkswaterstaat en Waterschap de haalbaarheid van het getijdenpark: uit welke onderdelen bestaat het park, hoe ziet het eruit, wat kost het en hoe betalen we het?

Bekijk ook

Nota van Uitgangspunten voor Noordoevers. Deze nota is gemaakt op basis van onderzoeken en gesprekken met partners. Gesprekspartners waren onder andere de gemeente Hendrik Ido Ambacht, Rijkswaterstaat, de Provincie, het Waterschap, de Omgevingsdienst en andere grondeigenaren.
In de nota staat wat de gemeente met Noordoevers voor ogen heeft en geeft grenzen aan voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Er staat bijvoorbeeld in voor welke doelgroepen er gebouwd wordt, dat water, ecologie en biodiversiteit prioriteit krijgt en dat de kwaliteit van het (getijden)park voorop staat. Uitgangspunt is ook dat de oevers voor het publiek toegankelijk blijven en dat Noordoevers ruimte biedt voor circa 400 woningen.

Meer informatie en nieuwsbrief

Wil je meer informatie of heb je vragen? Stuur dan een mail naar noordoevers@zwijndrecht.nl. Wil je goed op de hoogte blijven over de ontwikkelingen van Noordoevers? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.