Afvalwater lozen

Als je afvalwater wilt lozen buiten het riool om, dan heb je daar een vergunning voor nodig. Deze vergunning of melding vraag je aan bij het Waterschap Hollandse Delta.

https://www.wshd.nl/lozen-afvalwater-op-oppervlaktewater