Zwijndrecht Luistert

In onze gemeente vragen we u als inwoner steeds vaker om uw mening. Bijvoorbeeld over hoe het in uw buurt gaat, wat u belangrijk vindt en hoe u over bepaalde onderwerpen denkt. Goed samenleven vraagt tegelijkertijd ook om uw actieve inzet, door ruimte te pakken om mee te denken en uw ideeën met ons te delen.

header ZL website

De komende jaren maakt de gemeente Zwijndrecht nog meer ruimte vrij voor initiatieven en ideeën van inwoners. Daarom vinden we het belangrijk dat raadsleden, wethouders en ambtenaren met inwoners samenwerken. Misschien doen we dat al of kan dat nog beter. Om daar achter te komen hebben we in mei 2023 een vragenlijst open gezet.

Vragenlijst 'Hoe vind jij dat het gaat?'

In mei 2023 heeft Zwijndrecht een 'Quickscan Lokale Democratie' uitgezet in de gemeente. Met deze Quickscan van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is zowel aan raadleden, college, ambtenaren en inwoners gevraagd hoe zij vinden dat het in Zwijndrecht gaat. Deze uitkomsten samen schetsen een beeld van hoe wij naar onze samenleving kijken. Maar liefst 1462 inwoners hebben de moeite genomen om de vragenlijst 'Zwijndrecht luistert' in te vullen. We zijn ontzettend blij met zoveel antwoorden, meningen en ideeën voor Zwijndrecht. Daar kunnen en willen we wat mee. We luisteren en gaan aan de slag met de opbrengsten. Dit doen wij samen. Inwoners, raadsleden, ambtenaren en wethouders vormen een begeleidingscommissie. Met elkaar bedenken en beslissen we wat er nodig is en hoe we daar aan gaan werken. 

In deze factsheet leest u een kort overzicht van resultaten, meningen en opmerkingen uit de vragenlijst terug. Ook de uitgebreide uitkomsten kunt u lezen. Het rapport is te downloaden via onderstaande button. Wilt u de bijlagen van het rapport inzien? Dan kunt u deze opvragen via zwijndrechtluistert@zwijndrecht.nl

Rapport Zwijndrecht Luistert

Verdiepingsgesprekken

We zagen in de antwoorden van de vragenlijst terug dat inwoners, collegeleden, raadsleden en ambtenaren verschillend denken over wat er goed gaat en wat beter kan. In augustus 2023 heeft de begeleidingscommissie meerdere verdiepende gesprekken met inwoners gevoerd. Tijdens deze gesprekken hebben we met elkaar nog scherper gemaakt wat er beter kan, wat anders moet en wat wij daarin van elkaar verwachten. 

Advies van de begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie heeft met elkaar duidding gegeven aan de uitkomsten van de Quikscan van de VNG. In de verdiepende gesprekken hebben we met inwoners gesproken over de open antwoorden en gestelde vragen. Dit vormt samen met de algemene uitkomsten van de Quickscan de basis voor een advies. In dit advies geeft de begeleidingscommissie de belangrijkse aandachtspunten weer, waar wij als ambtenaren, maar ook als raadleden en college mee aan de slag kunnen. De begeleidingscommissie presenteert het advies eind oktober aan de gemeenteraad. 

Lees het adviesrapport van de begeleidingscommissie

Verbeteragenda

Op basis van het advies van de begeleidingscommissie maken ambtenaren, het college en de raad ieder een eigen verbeteragenda waar ze mee aan de slag gaan. 

Vragen

Wilt u meer weten over Zwijndrecht Luistert, de vragenlijst of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op via zwijndrechtluistert@zwijndrecht.nl