Zorg en ondersteuning via de Wmo

Wij vinden het belangrijk dat inwoners zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen aan activiteiten. De gemeente Zwijndrecht is verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van inwoners (Wmo). Heeft u moeite met deelnemen aan de samenleving? Of problemen met zelfstandig leven? Dan kunt u hulp vragen via maatschappelijke ondersteuning.

Vivera Sociaal Wijkteam

Om maatschappelijke ondersteuning aan te vragen, kunt u terecht bij het Vivera Sociaal Wijkteam. Het Vivera Sociaal Wijkteam is er voor iedereen in Zwijndrecht, voor elke leeftijd. U kunt er bijvoorbeeld terecht met vragen over opvoeden en opgroeien, relaties, gezondheid, wonen, mantelzorg en meer. 

Maatwerkvoorzieningen

Het kan ook dat u meer hulp en ondersteuning nodig hebt. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning bij het huishouden, individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, rolstoelen, vervoer, woningaanpassingen, beschermd wonen en opvang. U kunt dan een maatvoorziening aanvragen. Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag, kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

Extra vergoeding

Hieronder leest u welke vergoedingen er zijn.

Is in Zwijndrecht een eigen bijdrage voor algemene voorzieningen verplicht?

Gemeente Zwijndrecht vraagt voor algemene voorzieningen geen eigen bijdrage, de gebruikskosten bij voorzieningen zoals voor een broodje of kopje koffie, worden wel in rekening gebracht.

Is in Zwijndrecht een eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen verplicht?

Gemeente Zwijndrecht vraagt voor maatwerkvoorzieningen de landelijk geldende eigen bijdrage van €19,- per maand. Vanaf 1 januari 2024 wordt de eigen bijdrage verhoogd naar €20,60 per maand.

 Is in Zwijndrecht een eigen bijdrage voor de was- en strijkservice verplicht?
 • Gemeente Zwijndrecht vraagt voor de was- en strijkservice een eigen bijdrage.
Welke mogelijkheden heb ik om te reizen?
Wat is een persoonsgebonden budget (pgb) en waar kan ik het voor gebruiken?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg, verpleging of hulp en ondersteuning inkoopt. U bepaalt zelf waar, wanneer en van wie u de zorg krijgt.

U kunt het persoonsgebonden budget (pgb) in Zwijndrecht:

 • vrij besteden
 • gebruiken voor huishoudelijke ondersteuning
 • gebruiken voor vervoer.

 Extra ondersteuning

Hieronder leest u wat u misschien kunt aanvragen als ondersteuning.

 1. Ik wil gebruikmaken van de was- en strijkservice

  Binnen de Drechtsteden kennen we de zogenaamde was- en strijkservice (WaST). Sinds 1 oktober 2022 is het voor inwoners van Zwijndrecht, met een indicatie Huishoudelijke Ondersteuning, mogelijk om gebruik te maken van de was- en strijkservice Drechtsteden (WaST). Het wasgoed wordt thuis opgehaald. Daarna wordt de was gemerkt, gewassen, gedroogd, gevouwen en gestreken. Het wasgoed wordt anoniem verwerkt en binnen drie werkdagen teruggebracht. Om gebruik te kunnen maken van de WaST wordt geen extra eigen bijdrage per maand gevraagd, als u al gebruik maakt van een maatwerkvoorziening voor de Wmo. U betaalt dan alleen de wettelijk bepaalde eigen bijdrage van 19 euro per maand. Vanaf 2024 wordt deze bijdrage € 20,60 per maand. Als u geen aanspraak maakt op een maatwerkvoorziening van de Wmo, dan betaalt u de kostprijs voor het wassen en strijken van de was.  Meer informatie over en aanvragen ondersteuning bij het huishouden.
   

  Wanneer u zelf niet (langer) meer in staat bent om uw huishouden te doen, dan komt u in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning. Meer informatie over vormen van huishoudelijke ondersteuning, eigen bijdrage en/of zorg in natura of pgb.

 2. Gebruikmaken van een Wmo-voorziening? Vraag een keukentafelgesprek aan.
   
 3. Ik wil bijzondere bijstand
   
 4. Met de Drecht- en/of Wijkhopper reizen? Vraag de Drechthopperpas aan.
   
 5. Ik heb een rolstoel nodig
 6. Ik ben jonger dan 18 jaar en heb zorg/ondersteuning nodig
   
 7. Informatie voor mantelzorgers

Heeft u andere vormen van zorg en ondersteuning nodig? Vraag om hulp!

Heeft u zorg en ondersteuning nodig, die niet door uw gemeente en/of de sociale dienst worden aangeboden? Vraag om hulp. Gelukkig zijn er ook veel mensen en organisaties die u graag helpen. Maak hier gebruik van!

Verordening Maatschappelijke ondersteuning Gemeentelijke Zwijndrecht

In de verordening maatschappelijke ondersteuning staan de regels voor onze gemeente over de uitvoering van de wmo. Hierin kunt u lezen wat u van de gemeente mag verwachten en wij van u. 

Lees de verorderning WMO