Leerlingenvervoer

 

Logo leerlingenvervoer

Zit uw kind op een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs? Dan kunt u als ouder of verzorger in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school. Dit kan een vergoeding zijn voor fiets, voor openbaar vervoer of eigen vervoer (auto). Of in de vorm van aangepast vervoer, zoals met de taxi(bus). Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat u een vergoeding van de kosten krijgt van openbaar/eigen vervoer, wanneer uw kind naar een godsdienstige of levenbeschouwelijke basisschool gaat.

 

Voorwaarden

Verborgen inhoud

Uw kind komt in aanmerking voor leerlingenvervoer wanneer:

  • de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor speciaal basisonderwijs meer dan 2 kilometer van huis vandaan is
  • de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag meer dan 6 kilometer van huis vandaan is

Voor speciaal onderwijs is er geen kilometergrens.

Wetgeving

Beslissingen over het aanvragen van leerlingenvervoer zijn gebaseerd op wetgeving.

Bekijk hier de wet-regelgeving voor leerlingenvervoer

Aanvragen

Via onderstaande link kunt u een digitale aanvraag indienen voor leerlingenvervoer 2021 - 2022:

Digitaal aanvragen

Uitleg over het digitaal aanvragen van leerlingenvervoer

Benodigde documenten

Vraag de documenten voorafgaand op, zo vindt de afhandeling van uw aanvraag sneller plaats. Documenten die u nodig heeft: 

  •    Vervoersadvies, wanneer u aangepast vervoer aanvraagt. Hierin is uitgelegd waarom de leerling niet met de fiets of openbaar vervoer (ook niet onder begeleiding) kan reizen. Dit is een verklaring van een specialist of van een bij de school betrokken orthopedagoog.
  •    Inkomensverklaring van de Belastingdienst als uw kind het basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs bezoekt, om aan te tonen dat het gezamenlijk belastbaar inkomen over 2019 lager is dan € 27.450,-

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de digitale aanvraag? Vraag dan hulp bij de school van uw kind of bij de contactpersoon van uw gemeente.

Afhandeling

De gemeente is verplicht binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag te nemen. Deze termijn mogen wij met maximaal 4 weken verlengen. Soms is dit nodig, bijvoorbeeld als de leerling gekeurd moet worden of als er meer informatie nodig is. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Wij doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk onze beslissing toe te sturen

Contact

Voor vragen kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen:

  • telefonisch van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 10.00 tot 12.00 en 13.00 tot 15.00 uur via 078 - 770 3622.
  • via e-mail leerlingvervoer@zwijndrecht.nl