Leerlingenvervoer 2022-2023

 

Logo leerlingenvervoer

Zit uw kind op een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs? Dan kunt u als ouder of verzorger in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school.

Dit kan een vergoeding zijn voor fiets, voor openbaar vervoer, eigen vervoer (auto) of in de vorm van aangepast vervoer, zoals met taxi(bus). Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of eigen vervoer te krijgen wanneer uw kind een basisschool bezoekt met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag.

 

Voorwaarden

Uw kind kan in aanmerking komen voor leerlingenvervoer wanneer:

  • de dichtstbijzijnde school voor speciaal basisonderwijs meer dan 2 kilometer van huis vandaan is
  • de dichtstbijzijnde school voor basisonderwijs op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag meer dan 6 kilometer van huis vandaan is

Voor speciaal onderwijs is er geen kilometergrens.

Wetgeving

Beslissingen over het aanvragen van leerlingenvervoer zijn gebaseerd op onderstaande wetgeving.

Bekijk hier de wet-regelgeving voor leerlingenvervoer

Aanvragen

Via onderstaande link kunt u een digitale aanvraag indienen voor leerlingenvervoer 2022 - 2023:

Digitale aanvraag indienen leerlingenvervoer

Uitleg over het digitaal aanvragen van leerlingenvervoer

Benodigde documenten

Deze kunt u voorafgaand aan het indienen van een aanvraag opvragen, zodat de afhandeling sneller kan plaatsvinden:

→        Vervoersadvies wanneer u aangepast vervoer aanvraagt. Hierin is uitgelegd waarom de leerling niet met de fiets  of openbaar vervoer (ook niet onder begeleiding) kan reizen. Dit is een verklaring van een specialist of van een bij de school betrokken orthopedagoog.

→        Inkomensverklaring van de Belastingdienst als uw kind het basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs bezoekt, om aan te tonen dat het gezamenlijk belastbaar inkomen over 2020 lager is dan € 27.900,--.

Lukt de digitale aanvraag niet? Vraag dan hulp bij de school van uw kind of bij uw contactpersoon van uw gemeente.

Afhandeling

De gemeente is verplicht binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag nemen. Deze termijn mogen wij met maximaal 4 weken verlengen. Soms is dit nodig, bijvoorbeeld als de leerling gekeurd moet worden of als er meer informatie nodig is. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Wij doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk onze beslissing toe te sturen.

Contact

Voor vragen kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen:

  • telefonisch van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 10.00 tot 12.00 en 13.00 tot 15.00 uur via 078 - 770 3622.
  • via e-mail leerlingvervoer@zwijndrecht.nl