Leerlingenvervoer

 

Logo leerlingenvervoer

Zit uw kind op een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs? Dan kunt u als ouder of verzorger in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school.

Dit kan een vergoeding zijn voor fiets, voor openbaar vervoer, eigen vervoer (auto) of in de vorm van aangepast vervoer, zoals met taxi(bus). Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of eigen vervoer te krijgen wanneer uw kind een basisschool bezoekt met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag.

Lukt de aanvraag niet? Vraag dan hulp bij Stroomlijn. Zij behandelen de aanvragen voor de gemeente.
Per e-mail leerlingenvervoer@stroomlijn.nl of op telefoonnummer 088 505 85 55.

 

 

Voorwaarden

Uw kind kan in aanmerking komen voor leerlingenvervoer wanneer:

  • de dichtstbijzijnde school voor speciaal basisonderwijs meer dan 2 kilometer van huis vandaan is
  • de dichtstbijzijnde school voor basisonderwijs op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag meer dan 6 kilometer van huis vandaan is

Voor speciaal onderwijs is er geen kilometergrens.

Wetgeving

Beslissingen over het aanvragen van leerlingenvervoer zijn gebaseerd op onderstaande wetgeving.

Bekijk hier de wet-regelgeving voor leerlingenvervoer

Aanvragen

Via onderstaande link kunt u een digitale aanvraag indienen voor leerlingenvervoer 2024 - 2025:

Digitale aanvraag indienen leerlingenvervoer

Uitleg over het digitaal aanvragen van leerlingenvervoer

Benodigde documenten

Heeft u een vervoersverklaring van school en/of andere documenten die nodig zijn voor het beoordelen van de aanvraag? Dan kunt u deze toevoegen in het digitale formulier.

Afhandeling

De gemeente is verplicht binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag nemen. Deze termijn mogen wij met maximaal 4 weken verlengen. Soms is dit nodig, bijvoorbeeld als de leerling gekeurd moet worden of als er meer informatie nodig is. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Wij doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk onze beslissing toe te sturen.

Contact

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan met vragen, opmerkingen, klachten of wijzigingen over leerlingenvervoer contact op met Stroomlijn. Dat kan via:

Uw aanvraag voor leerlingenvervoer gaat wel via de website van de gemeente Zwijndrecht.