Vogelbuurt-West

De gemeente gaat het riool in de Vogelbuurt-West vervangen en de openbare ruimte opnieuw inrichten. Hierbij houden we onder andere rekening met klimaatverandering, groen, parkeren en spelende kinderen. Zo blijft het ook in de toekomst fijn wonen in deze buurt. In totaal duren de werkzaamheden en voorbereidingen 5 jaar. We verwachten dat de werkzaamheden buiten duren van eind 2024 tot en met midden 2027.

Waar gaan we aan de slag?

We pakken de Vogelbuurt-West aan. Dit is het deel van de Vogelbuurt ten westen van de Meerkoetstraat.

Kaart projectgebied Vogelbuurt-West

Waar zijn we nu mee bezig?

We zijn het voorlopig ontwerp aan het uitwerken. Daarvoor gaan we in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden. Waar mogelijk nemen we gedachten en ideeën die met ons zijn gedeeld via de enquête mee.

Meepraten- of meedenken

  • Klankbordgroep
    Er is een klanbordgroep gevormd van inwoners en diverse andere betrokkenen. Met deze klankbordgroep gaan we tijdens een aantal bijeenkomsten in gesprek over het voorlopig ontwerp. Tijdens deze gesprekken gaat het bijvoorbeeld over verkeersveiligheid, groen, ontmoetingsplekken en speeltuinen.

Wat is de volgende stap?

We gaan samen met de klankbordgroep aan de slag met het ontwerp. Opmerkingen, tips en ideeën van inwoners en andere belanghebbenden nemen we waar mogelijk mee. Als dit ontwerp klaar is, dan ontvangt u hierover meer informatie.

Brochure Vogelbuurt-West

Bewoners van het projectgebied hebben de brochure 'Vogelbuurt-West' ontvangen met daarin antwoorden op de meest gestelde vragen. 

Brochure downloaden

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het ontwerp of de werkzaamheden? Stuur dan een mail naar project@zwijndrecht.nl en zet in het onderwerp Vogelbuurt-West. We beantwoorden uw vragen zo snel mogelijk.