Leegstaande woonruimte verhuren

Bent u eigenaar van een kantoor, school, verzorgings-, of verpleeghuis of hotel, dan kunt u deze eventueel tijdelijk verhuren. Als u tijdelijk wilt verhuren dan gelden verschillende voorwaarden, waaronder het verkrijgen van een vergunning van de gemeente.

Beschrijving

U kunt alleen op afspraak naar de gemeentewinkel komen. U kunt de vergunning ook per post aanvragen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via 14 078.

Leegstaande koopwoning tijdelijk verhuren:

Bent u eigenaar van een woning en staat deze te koop, dan kunt u deze eventueel tijdelijk verhuren. 

Leegstaande huurwoning tijdelijk verhuren:

Bent u eigenaar van een huurwoning en wilt u binnen afzienbare tijd deze woning slopen of grondig renoveren, dan kunt u de woning tijdelijk verhuren,.

Leegstaand gebouw tijdelijk verhuren:

Bent u eigenaar van een kantoor, school, verzorgings-, of verpleeghuis of hotel, dan kunt u deze eventueel tijdelijk verhuren.

Als u tijdelijk wilt verhuren dan gelden verschillende voorwaarden, waaronder het verkrijgen van een vergunning van de gemeente.

U stuurt een ingevuld en door de eigenaar van de woning ondertekend aanvraagformulier op. U treft het formulier hieronder aan. U kunt het formulier opsturen naar: Gemeente Zwijndrecht Afdeling Gemeentewinkel, Postbus 15, 3300 AA Zwijndrecht. U kunt het formulier ook tijdens de openingstijden van de afdeling Gemeentewinkel langsbrengen.

 • Aanvraagformulier eerste aanvraag vergunning tijdelijke verhuur koopwoning (PDF, 125kB)
 • Aanvraagformulier voor verlening van de vergunning tijdelijke verhuur koopwoning (PDF, 420kB)

Voorwaarden

Leegstaande koopwoning:

 • de woning staat leeg
 • de woning is bestemd voor de verkoop
 • de woning is nooit bewoond geweest of voor het leegkomen van de woning tenminste 12 maanden bewoond door de eigenaar of 10 jaar voor het leegkomen niet langer dan 3 jaar aaneengesloten verhuurd is geweest
 •  de eigenaar niet meer dan één andere vergunning tijdelijke verhuur heeft verkregen
 • voor de woning is in de voorgaande 5 jaar geen vergunning tijdelijke verhuur verstrekt
 • de vergunning wordt verstrekt voor een periode van 5 jaar en kan niet worden verlengd

Leegstaande huurwoning:

 • de woning staat leeg
 • de eigenaar toont aan dat de renovatie of sloop binnen afzienbare tijd plaats vindt
 • als er sprake is van renovatie dan moet deze geplande renovatie ingrijpend zijn
 • voor de woning is in de voorgaande 5 jaar geen vergunning tijdelijke verhuur verstrekt
 • de vergunning is 2 jaar geldig en kan telkens met een jaar verlengd worden. In totaal kan de vergunning 7 jaar geldig zijn

Leegstaand gebouw:

 • het gebouw staat leeg
 • voor het gebouw is de voorgaande 5 jaar geen vergunning tijdelijke verhuur verstrekt
 • de vergunning wordt verstrekt voor een periode van 5 jaar en kan niet worden verlengd
 • als er voor het gebouw een omgevingsvergunning is verleend, wordt de vergunning verleend voor dezelfde periode met een maximum van 10 jaar.

Bijzonderheden

Let op: Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet gelden de normale huurbeschermingsregels niet.  De huurder heeft dus geen huurbescherming bij beëindiging van de huur. De huurovereenkomst moet wel voor ten minste 6 maanden zijn en er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor de huurder en minimaal 3 maanden voor de verhuurder. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Als een verlenging van de vergunning is aangevraagd en nog geen beslissing is genomen, loopt de huurovereenkomst door.

Kosten

De tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag kunt u vinden in de legesverordening, onder 'Leegstandwet' (Hoofdstuk 1.12)

Aanvragen

Gemeente Zwijndrecht, Gemeentewinkel, 14 078, gemeente@zwijndrecht.nl