Persoonsgegevens veranderen

U kunt alleen op afspraak naar de gemeentewinkel komen.

Zijn uw gegevens in de basisregistratie personen (BRP) niet juist of niet volledig? Dan kunt u de gemeente vragen deze te verbeteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over uw naam of geboortedatum. U moet met een officieel document bewijzen wat de juiste gegevens zijn. Wij passen uw gegevens in onze administratie dan aan.

Afhandeling

Binnen 4 weken ontvangt u via een brief ons besluit.

Regelen

Bel 14 078 en maak een afspraak bij de Gemeentewinkel om uw officiële document te laten beoordelen.

Meenemen

Een officieel Nederlands document waarop uw gegevens juist vermeld staan:

  • Nederlandse geboorteakte
  • Nederlandse huwelijksakte
  • andere in Nederland opgemaakte akten of documenten
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
    • paspoort
    • identiteitskaart of
    • rijbewijs

Als uw document uit het buitenland komt, levert u dit persoonlijk in aan de balie van de gemeente.