Glasvezel

Naar verwachting wordt er begin 2023 gestart met de aanleg van glasvezel in de gemeente Zwijndrecht! Een snelle en stabiele internetverbinding is goed nieuws voor zowel inwoners als ondernemers. De wens van de gemeente is dat iedereen gebruik van glasvezel kan maken, dus inwoners woonachtig in de wijken, het buitengebied en de bedrijventerreinen. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft over de uitrol van glasvezel. Op deze pagina vertellen wij u meer over glasvezel en het proces dat bij de uitrol van glasvezel komt kijken. De gemeente heeft diverse aanbieders van glasvezel benaderd en heeft met Delta Fiber een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Waarom glasvezel?

De aanleg van glasvezel is belangrijk voor de gemeente Zwijndrecht. Ons datagebruik neemt jaarlijks met zo’n 40% toe. Er wordt tegenwoordig veel thuis gewerkt en gestudeerd. Ook ondernemers kunnen deze dagen vaak niet meer zonder een snelle en betrouwbare internetverbinding. 

Hoe wordt glasvezel aangelegd?

Glasvezel wordt gefaseerd aangelegd in deelgebieden waarin ongeveer 3.000 woningen worden aangesloten. Voor de gehele gemeente zullen ca 21.000 woningen worden aangesloten. Per deelgebied wordt zorgvuldig bekeken hoe de graafwerkzaamheden het minste overlast geven. In overleg met Delta zullen we zoveel mogelijk de afstemming zoeken met andere werkzaamheden, maar helaas heeft de gemeente dit niet altijd in de hand. Veruit de meeste werkzaamheden vinden buitenshuis plaats. Alleen voor de installatie van de glasvezelaansluiting in de woning moet u thuis zijn. Hiervoor zal Delta zij tegen die tijd samen met u een afspraak inplannen.

Wat doet de gemeente?

Vanuit de Telecomwet mogen wij als gemeente een vergunningsaanvraag voor glasvezel niet weigeren. Dat betekent dat meerdere aanbieders van glasvezel mogen aanleggen in de gemeente. Voordat zij aan de slag kunnen met hun werkzaamheden moet de gemeente wel eerst toestemming verlenen. We proberen daarbij zoveel mogelijk de overlast in uw straat te beperken, maar we hebben hier niet altijd invloed op.

Wat verandert er voor u?

Delta Fiber gaat in januari starten met de uitrol van glasvezel binnen de gemeente Zwijndrecht. Delta Fiber is een netwerkbeheerder die een aantal providers faciliteert waarbij een abonnement kan worden afgesloten. Er wordt een open netwerk uitgerold dus in principe mag elke provider zijn diensten aanbieden over het netwerk. Op de website van Delta Fiber kunt u de providers voor de gemeente Zwijndrecht straks terugvinden. U kunt dan een abonnement afsluiten bij de provider van uw keuze. Als gemeente hebben wij geen invloed op de tarieven en welke providers er worden aangesloten. De gemeente heeft zich er hard voor gemaakt dat iedereen die een abonnement afsluit kosteloos aangesloten wordt tot in de meterkast. U bent hiertoe natuurlijk niet verplicht. 

Hoe wordt u geïnformeerd?

Over het proces en de werkzaamheden in de wijk wordt u door Delta Fiber de aanbieders zelf geïnformeerd. Ook worden er informatieve bijeenkomsten georganiseerd waar u uw vragen kunt stellen. Inmiddels heeft u in uw brievenbus informatie ontvangen van Delta Fiber.
U kunt alle informatie zien op de projectsite: www.deltanetwerk.nl/zwijndrecht-heerjansdam

Wilt u geen gebruik maken van glasvezel en uw huidige aansluiting behouden? Dan verandert er helemaal niets. U hoeft dan niets te doen.