Aangifte van overlijden

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Door het coronavirus werken wij alleen op afspraak. Onze dienstverlening is door de coronamaatregelen aangepast. Lees wat dit voor u betekent.

Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. De aangifte doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de uitvaartverzorger het overlijden door. In Nederland moet een overledene binnen 6 dagen na overlijden begraven of gecremeerd worden. Hiervoor geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand een verlof af.

Regelen

EHerkenning-logoDigitaal aangifte doen van overlijden (door uitvaartverzorger) Vanaf 1 oktober is het mogelijk om via eHerkenning digitaal aangifte van overlijden te doen. 

Afspraak maken voor overlijdensaangifte (door uitvaartverzorger)

Afspraak maken voor overlijdensaangifte (door familieleden)

Of bel 14 078 om een afspraak te maken.

U kunt op dit moment alleen op afspraak langskomen bij de Gemeentewinkel tijdens de openingstijden.

Meebrengen bij aangifte van overlijden
  • geldig identiteitsbewijs van degene die het overlijden komt aangeven
  • B-envelop voor het CBS (Centraal Bureau voor Statistieken) waarin de arts de doodsoorzaak aangeeft
  • bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend geneeskundige of een gemeentelijk lijkschouwer (witte envelop)
  • bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar voor crematie of begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie
  • bij begraven of cremeren na de 6e werkdag na overlijden: een schriftelijk verzoek om uitstel van crematie of begrafenis. Hierin staat de reden en het aantal dagen van uitstel en een verklaring van geen bezwaar afgegeven door een geneeskundige
  • bij ontleding: het originele codicil en het verzoek aan de burgemeester tot afgifte van verlof tot ontleding
  • eventueel het trouwboekje van de achterblijvende partner voor het bijschrijven van overlijden
Overlijden in het buitenland

Als een inwoner uit Nederland in het buitenland is overleden, geeft u dit door aan de woongemeente binnen Nederland. Hiervoor heeft u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar betrokkene is overleden. Meer informatie vind u op de website van de Rijksoverheid. Of lees meer informatie over buitenlandse documenten.

Ook leest u meer informatie over de mogelijkheden bij begraven of cremeren en de eventuele verdeling van de erfenis op de website Uitvaartverzekeringen.net.

Verklaring van erfrecht

Wanneer u een verklaring van erfrecht nodig heeft, gaat u daarvoor naar een notaris. Deze zoekt uit wie de erfgenamen zijn en maakt een verklaring op. Informatie over de verklaring van erfrecht vraagt u bij de notaris. Adressen van notarissen vindt u via internet, in de Gouden Gids of het telefoonboek.

Heeft u vragen?

Vul dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.