Goed Wonen Lening

Als u van plan bent om uw woning duurzamer, energiezuiniger of kwalitatief beter te maken, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Goed Wonen Lening. Deze lening is bedoeld voor het verduurzamen van uw woning door bijvoorbeeld energiebesparende of –opwekkende maatregelen te treffen. Een klein gedeelte van de lening kan ook gebruikt worden voor woningaanpassingen om langer zelfstandig te blijven wonen en/of uw woning veiliger te maken.

Let op!

Hoewel de gemeente Zwijndrecht nog Goed Wonen Leningen verleent, is het raadzaam om eerst contact op te nemen met de vraag of er nog voldoende budget beschikbaar is. U kunt hiervoor bellen met 14078 of mailen naar goedwonenlening@zwijndrecht.nl.


Wanneer kan ik een Goed Woning Lening aanvragen?

U kunt een Goed Wonen Lening aanvragen als u voldoet aan de onderstaande voorwaarden en de aanvullende voorwaarden die gelden voor particulieren óf Vereniging van Eigenaren (VvE):

 • U bent eigenaar en bewoner van de woning waarvoor u de lening aanvraagt;
 • Uw woning staat in de gemeente Zwijndrecht;
 • De te treffen maatregelen vallen onder de voorwaarden van de regeling;
 • Uw woning is ouder dan 5 jaar;
 • Uw woning heeft een maximale WOZ-waarde die niet meer bedraagt dan de maximale grens Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
 • De Goed Wonen Lening wordt verstrekt via een bouwdepot.

Werkzaamheden die al zijn uitgevoerd, komen niet meer in aanmerking voor de lening. Vraag de lening dus eerst aan, voordat u verplichtigingen aangaat met uitvoerders.
 

Aanvullende voorwaarden particulieren

Naast bovenstaande voorwaarden, dient u voor het aanvragen van de Goed Wonen Lening als particulier ook rekening te houden met deze voorwaarden:

 • De lening gaat via een onderhandse of hypothecaire akte;
 • U kunt een bedrag lenen van minimaal € 2.500,- tot maximaal € 25.000,- bij een persoonlijke lening;
 • U kunt een bedrag lenen van minimaal € 2.500,- tot maximaal € 35.000,- bij een hypothecaire lening;
 • Leent u minder dan € 7.500,-? Dan is de looptijd 10 jaar. Leent u meer? Dan is de looptijd 15 jaar
 • De looptijd van de Goed Wonen Lening bedraagt 10 jaar voor leningen tot en met € 7.499 en 15 jaar voor leningen van € 7.500 tot en met € 35.000;
 • Het betreft een renteloze lening;
Aanvullende voorwaarden Vereniging van Eigenaren (VvE)

Naast bovenstaande voorwaarden, dient u voor het aanvragen van de Goed Wonen Lening als VvE ook rekening te houden met deze voorwaarden:

 • Een VvE kan alleen een lening aanvragen, indien de vereniging acht of meer wooneenheden omvat;
 • Een zakelijke Goed Wonen Lening wordt niet verstrekt indien de aanvrager voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een VvE Energiebespaarlening van het Warmtefonds.
 • De zakelijke Goed Wonen Lening wordt verstrekt via een onderhandse akte;
 • Voor een Vereniging van Eigenaren bedraagt deze zakelijke lening ten minste € 25.000 en ten hoogste € 500.000;
 • Per appartementsrecht geldt bovendien een maximumbedrag van € 25.000;
 • De looptijd van de zakelijke Goed Wonen Lening bedraagt maximaal 15 jaar;
 • Het betreft een renteloze lening.


Hoe vraag ik een Goed Wonen Lening aan?

U vraagt de Goed Wonen Lening aan in twee stappen, namelijk via de gemeente en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De gemeente bepaalt wie er voor de Goed Wonen Lening in aanmerking komt. Ook stelt de gemeente het leningsbedrag en de voorwaarden van de lening vast. Het college van burgemeester en wethouders wijst een aanvraag af als het budget niet voldoende is voor de aanvraag. Voldoet u aan de gemeentelijke voorwaarden voor een stimuleringslening? Dan voert SVn een financiële toets uit. Het SVn verstrekt de Goed Wonen Lening namens de gemeente. Ook verzorgt SVn de afhandeling en de administratie van de lening. Men leent dus geld van de gemeente via het SVn. 
 

Aanvraag stap 1: gemeente
 • Vul het aanvraagformulier Goed Wonen Lening in voor Particulier of VvE;
 • Lever het formulier en de gevraagde bijlagen, zoals bijvoorbeeld offertes van de geplande werkzaamheden, in bij de balie van het gemeentehuis of verstuur deze naar goedwonenlening@zwijndrecht.nl;
  ​​​​Liever per post? Verstuur alle documenten dan naar Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht;
   
 • De gemeente beoordeelt aan de hand van uw gegevens of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden die de gemeente stelt;
   
 • Is de gemeente akkoord? Dan ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Hierin staan het soort lening, de hoofdsom, de looptijd, eventueel de nodige borgstelling en overige voorwaarden.
Aanvraag stap 2: Svn

Als u aan de gemeentelijke voorwaarden voor een Goed Wonen Lening voldoet, ontvangt u een toewijzingsbrief van de gemeente. Hiermee kunt u de Goed Wonen Lening digitaal aanvragen bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) via svn.nl/zwijndrecht. SVn voert een financiële toets uit. SVn bepaalt uiteindelijk of en zo ja voor welk bedrag, u op grond van uw inkomen en financiële situatie, in aanmerking komt voor een lening. Als u aan de voorwaarden voldoet, stuurt SVn u een offerte voor de Goed Wonen Lening. Hierin staat het soort lening, de hoogte van de lening, de maandtermijn, de looptijd en de voorwaarden. Ook krijgt u een Toelichting en Algemene bepalingen. Let op: het kan dus voorkomen dat SVn besluit dat u op grond van uw financiële situatie geen lening kunt afsluiten of voor een lager bedrag dan dat u wenst.


​​​​​Vraagt u een consumptieve lening aan? Dan ontvangt u bij een positieve beoordeling direct een offerte. Bij een hypothecaire lening ontvangt u een offerte als de aanvraag helemaal compleet, beoordeeld en goedgekeurd is.
 

​​​​​​U vraagt de lening via SVn als volgt aan:

 • De toewijzingsbrief van de gemeente is 8 weken geldig. Vraag de Goed Wonen Lening dus binnen 8 weken bij SVn aan.
 • Voor de aanvraag van uw Goed Wonen Lening bij SVn gaat u naar Svn.nl/Zwijndrecht.
 • U vult het digitale aanvraagformulier op de website van SVn volledig in, met alle bijlagen.
 • Als uw aanvraag binnen is, heeft u nog 3 maanden tijd om uw aanvraag compleet te maken. Als uw aanvraag niet binnen 3 maanden compleet is en er geen lening is afgesloten, verloopt de toewijzingsbrief van de gemeente en beëindigt SVn uw aanvraag.
Afhandeling aanvraag

Gaat u akkoord met de offerte, dan stuurt u deze getekend terug naar SVn. Bij een consumptieve lening gaat deze direct in. Bij een hypothecaire lening gaat deze in nadat de akte bij de notaris is gepasseerd. U dient hiervoor zelf een afspraak te maken bij de door u gekozen notaris.

Bouwdepot
SVn stort het leenbedrag in een bouwdepot. SVn beheert dit depot voor u. U krijgt van SVn declaratieformulieren voor de rekeningen van de bedrijven die voor u aan de slag gaan. U declareert deze bij SVn. SVn betaalt dit bedrag rechtstreeks aan de bedrijven en nooit meer dan in uw bouwdepot beschikbaar is.

Aflossing
Vanaf het moment dat uw bouwdepot actief is, betaalt u maandelijks het afgesproken bedrag aan aflossing. Dit gaat via een automatische incasso. Bij een hypothecaire lening worden de afsluitkosten meegenomen in het bouwdepot. 


Goed wonen lening

Let op geld lenen kost geld


Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Goed Wonen Lening? Kijk dan op de website van SVn of stuur een mail naar goedwonenlening@zwijndrecht.nl.