2023-07-26 agenda vergadering
Afbeelding 1

Agenda vergadering

Welstandscommissie Datum: 26-7-2023


Plannen:

agenda-punt

Bouwnr. /adres

Omschrijving aanvraag

Fatale datum

Advies vorige vergadering

Advies

opnieuw agenderen

Z2023-00000210

Buizerdstraat 2B

het plaatsen van een geneesmiddelen uitgifte automaat

18-08
Z2023-00000214

Dr. Plesmanstraat 44

het plaatsen van een dakopbouw

22-08
Z2023-00000105

Kromme Nering 14 HJD

Het legaliseren van een schutting, nu met 1 raster deel 100 % open

(zie notitie)

03-08

3-5-2023 Aanhouden

Formeel betreft het een voorerfgebied. Om deze reden erfafscheiding van 2 meter hoog niet toegestaan.

Oplossing d.m.v. groen en evt. afscheiding naast de berging. De erfafscheiding moeten minimaal 1 meter uit de rijbaan blijvenZ2023-00000185

Titia Gorterstraat 6, 3333BR Zwijndrecht

aanbouw van een erker aan de voorzijde van de woning

02-08

14-06-2023 Aanhouden

Een erker met een dak doorlopend boven de voordeur is voorstelbaar. Zie bijvoorbeeld de woning aan de Johannes Poststraat 42 Zwijndrecht. Het dak van de erker onder de verticale houten delen aansluiten op de gevel.Z2023-00000238

Ooievaarplein en Vinkplein

het renoveren van de entrees van de complexen van het Ooievaarplein en Vinkplein

04-09
Z2023-00000169

Marsdiep 8

het maken van een schuur en carport (vervangen/aanpassen) bestaande situatie

29-08

Vooroverleg:

agenda-punt

Bouwnr. /adres

Omschrijving aanvraag

Advies vorige vergadering

Advies

opnieuw agenderenAfspraken (kantoor):

Tijd

Bouwnr. /adres

Omschrijving aanvraag

Contactpersoon

14.00 – 15.00 uur

Overleg stedenbouw-welstand

Diverse plannen


15.00 – 15.30 uur
15.30 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur