Besluit gemeenteraad: nieuwe padelbanen

De gemeenteraad nam een besluit over het realiseren van nieuwe padelbanen op 5 maart

Besluit gemeenteraad 5 maart 2025: Nieuwe padelbanen

 

Op dinsdag 5 maart 2024 is besloten twee tennisbanen te laten vervangen voor vier padelbanen bij zowel tennisvereniging DDH als tennisvereniging Heer Jan. De gemeenteraad is daarbij akkoord gegaan met een krediet van €240.000,-.

Sportverenigingen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van onze jeugd en sociale verbinding. Ze vormen een thuisbasis waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Sporten en bewegen dragen ook bij aan een gezond Zwijndrecht. Onze gemeente wil het mogelijk maken, dat iedereen die wíl sporten en bewegen ook daadwerkelijk kán sporten en bewegen. Sportverenigingen kunnen daarom gemeentelijke sportaccommodaties gebruiken tegen een maatschappelijk tarief. De Zwijndrechtse tennisverenigingen T.V. DDH, Ter Steeghe en T.V. Heer Jan zijn gehuisvest op terreinen die eigendom zijn van gemeente Zwijndrecht. De gemeente is sinds 2022 in gesprek met de verenigingen. Van de drie tennisverenigingen, willen DDH en Heer Jan ieder twee tennisbanen ombouwen naar vier padelbanen.

Discussie carrouselvergadering

Op dinsdag 13 februari vond eerder een carrouselvergadering plaats. Tijdens deze vergadering sprak TopSpin Plaza in om hun zorgen over oneerlijke concurrentie te uiten als ook de tennisverenigingen padelbanen gaan aanleggen. DDH en Heer Jan gaven aan dat het realiseren van padelbanen nodig is om het dalend ledenaantal, de vergrijzing tegen te gaan en nieuwe leden te kunnen aantrekken. Tijdens deze vergadering gaf de raad aan het goed te vinden om met de tijd mee te gaan. Padel wordt de laatste jaren steeds populairder de raad vindt het dan ook een goed idee om waar mogelijk padel toe te voegen aan het tennisaanbod. Er zijn ook goede argumenten om de padelbanen aan te leggen. In ‘Krachtig Zwijndrecht 2.0’ en het 'Sport- en preventieakkoord 2.0' is het belang van sport en bewegen en de positieve effecten ervan benadrukt. Daarnaast is er in Zwijndrecht een overschot aan tennisbanen. Wel had de raad zorgen over mogelijk geluidsoverlast, vooral bij tennisvereniging Heer Jan, ondanks de geplande geluidswal. Daarnaast is afgesproken dat men lid moet zijn van de verenigingen om gebruik mogen te maken van deze nieuwe padelbanen en dat de investeringskosten gedekt worden uit een verhoging van de huurprijs om oneerlijke concurrentie tegen te gaan

Er was een goede discussie. Wethouder Ronald de Meij gaf duidelijke antwoorden op de vragen die de raad nog had. Er werd daarom besloten het voorstel als hamerstuk in een raadsvergadering terug te laten komen. Dat betekent dat de gemeenteraad het voorstel niet meer hoefde te bespreken en iedereen akkoord is met het voorstel. Alleen moet het officiële besluit nog vastgelegd worden. Het hamerstuk is tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 maart voorgelegd en goedgekeurd. De raad heeft daarmee besloten akkoord te gaan met de aanleg van 8 nieuwe padelbanen.

Hoe werkt de raad?

De gemeenteraad laat zich over belangrijke onderwerpen eerst informeren tijdens een oriënterende raad waarin deze onderwerpen besproken worden. Enkele weken later volgt een carrouselvergadering. In deze vergadering gaan de raadsleden de discussie met elkaar aan. Tot slot vindt de behandeling plaats in de gemeenteraadsvergadering waar een besluit wordt genomen. Alle vergaderingen van de raad zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Terugkijken?

Wilt u de carrouselvergadering van 13 februari of de gemeenteraadvergadering van 5 maart terugkijken, ga dan naar de website www.raadzwijndrecht.nl/video.