Januari 2024

 • Bijdrage energierekening voor minima

  In de winter kan het moeilijk zijn om de hoge energierekening te betalen. Zeker nu er in 2024 geen prijsplafond meer is. Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Tijdelijk Landelijk Noodfonds Energie. Een aanvraag indienen kan tot en met 31 maart 2024.

 • Praat met de raad: Daan Spanjersberg (VVD)

  30 januari 2024
 • Talkshows en portretten 'over en uit armoede'

  20 februari 2024

  Via Cultura organiseert samen met ATOS RTV drie talkshows 'Over en uit Armoede’ met gesprekken in drie wijken in Zwijndrecht. Via persoonlijke verhalen van inwoners krijgen we inzicht in het leven van iemand met geldzorgen. In de talkshows wordt verteld over zorgen of er wel genoeg geld is om te wonen, te eten, kleding te kopen en de verzekeringen te betalen. Daarnaast wordt gesproken over de handvatten die inwoners kunnen krijgen. Iedereen is welkom bij deze talkshows.

 • Terugblik op de bijeenkomst over een nieuwe levensfase

  30 januari 2024

  Samen ouder worden is gezonder en leuker dan alleen! Dat was de boodschap tijdens de bijeenkomst over een nieuwe levensfase afgelopen donderdag. Wethouder Ronald de Meij opende deze drukbezochte gezellige middag.

 • Woonkracht10 en gemeente Zwijndrecht zetten belangrijke stappen voor herontwikkeling Diztrikt

  Met het tekenen van twee overeenkomsten in januari 2024 hebben woningcorporatie Woonkracht10 en gemeente Zwijndrecht belangrijke stappen gezet voor de herontwikkeling van buurten in de omgeving van het station. Het gaat om een koopovereenkomst voor grond in Maasterras-West waarop nu verouderde huurwoningen van Woonkracht10 staan en een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling Koninginneweg/hoek Afslag.

 • Ondertekening 'Coalitie Veerkrachtige Buurten 2024-2040' Zwijndrecht

  24 januari 2024

  Op woensdag 24 januari 2024 hebben tien samenwerkingspartners in Zwijndrecht de 'Coalitie Veerkrachtige Buurten Zwijndrecht 2024-2040' ondertekend. Met deze coalitie zetten deze partners een handtekening onder een intensieve, langdurige samenwerking met als basis:

  “We werken samen aan een gezonde toekomst voor Zwijndrecht. We zorgen dat de kansen van inwoners worden vergroot en dat we fundamenteel achterstanden en ongelijkheid aanpakken, zodat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 15 jaar stijgen.”

 • Praat met de raad: Sabine Schipper (D66) en Andries van Gemerden (ChristenUnie-SGP)

  25 januari 2024
 • Praat met de raad: Fred Loos (ABZ) en Freek Hartmeijer (ZPP)

  16 januari 2024