Praat met de raad: Hilda Rijnaard (PvdA) en Dana Gooijer (D66)

Dit zijn berichten van de Zwijndrechtse politieke partijen 

Praat met de raad

 

 

Hilda Rijnaard

Raadslid PvdA

 

Regelmatig  hoor je mensen zeggen: ”De raad doet niets”.

Met dat in gedachten heb ik eens teruggekeken naar wat er vorig jaar allemaal besloten is. De gemeenteraad neemt tenslotte beslissingen die voor de hele gemeente van belang zijn. Dat is hun taak.

Er zijn 74 raadsvoorstellen besproken. Die gingen bijvoorbeeld over het bouwen/opknappen van woningen. Ook zijn er besluiten genomen over armoedebestrijding en maatregelen betreffende duurzaamheid en nog veel meer. Een raadsvoorstel wordt besproken in een oriëntatieavond, een carrousel en binnen de eigen fractie. Daarna neemt de raad een besluit. De wethouder gaat dan met de ambtenaren aan de gang. De raad controleert of alles gebeurt, zoals het afgesproken is. Controle is tenslotte ook een taak van de gemeenteraad.

 We gaan  op werkbezoek, zodat we in de praktijk zien wat er in Zwijndrecht gebeurt. En  bij verschillende  andere gebeurtenissen, zoals herdenkingen, openingen tentoonstellingen, open dagen voedselbank, kledingbank, opruimdagen enz., waren we ook aanwezig.

Misschien is het nu een beetje duidelijker, wat de raad doet. En dat is best veel!

Reageren kan op Facebook of mail mh.rijnaard@zwijndrecht.nl

 

 

 

Dana Gooijer

Raadscommissielid D66

 

In de vernieuwde parkboerderij Kiboehoeve is veel aandacht voor dierenwelzijn

Maandag 28 augustus heeft de raad een rondleiding gekregen door de Kiboehoeve die op dit moment verbouwd wordt naar een Parkboerderij. Een bijzonder project met betere leefomstandigheden voor de dieren. Ze krijgen veel meer ruimte op de weilanden en ook de stallen zijn vergroot en aangepast naar de behoeften die de verschillende dieren hebben. Binnen het ontwerp is veel aandacht besteed aan het dierenwelzijn. En niet alleen binnen het ontwerp. Voor de opening op 4 oktober wacht nog een spannend traject. Alle dieren zullen worden terugverhuisd van hun logeeradres. D66 vindt het fijn dat hier met grote zorg wordt omgegaan met de dieren en dat ook tijdens deze verhuizing het welzijn voorop staat. Lukt het de ene dag niet dan wordt het een andere dag opnieuw geprobeerd. Bij de opening zal nog niet alle Flora op orde zijn hier moeten we nog even geduld hebben, maar ook dit beloofd prachtig te worden.

Reageren kan op Facebook of mail  dm.gooijer@zwijndrecht.nl