Praat met de raad: Jonne Flikkema (PvdA) en Niels Florusse (CDA)

Dit is een bericht van de Zwijndrechtse politieke partijen 

 

 

Praat met de raad

 

Jonne Flikkema

Raadscommissielid PvdA

PFAS problematiek

 

Het is regionaal, provinciaal en nationaal in het nieuws: De PFAS problematiek. Na een rapportage van Zembla laaide de discussie weer op. Is ons drinkwater nog wel veilig? Kunnen we nog buiten zwemmen? Onder andere de antwoorden op deze vragen kunnen op de site van de gemeente teruggevonden worden, Google bijvoorbeeld maar ‘PFAS gemeente Zwijndrecht’ en klik op de informatiepagina.

Hier staat bijvoorbeeld ook te lezen dat Zwijndrecht Chemours in 2021 aansprakelijk heeft gesteld voor de geleden en nog te lijden schade door PFAS. Een aantal omliggende gemeenten heeft hierover een rechtszaak aangespannen waar de rechter afgelopen woensdag in een tussenvonnis oordeelde dat Chemours aansprakelijk is. Dit zal hopelijk leiden tot het door Chemours laten vergoeden van de geleden schade.

 

Ondertussen wordt er op elk niveau gewerkt aan de aanpak van dit probleem, met aan de horizon hopelijk een geheel Europees verbod op PFAS.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail jh.flikkema@zwijndrecht.nl

 

Niels Florusse

Raadslid CDA 

Onderwijshuisvesting

Binnenkort staat het Integraal Huisvestingsplan (IHP) weer op de Raadsagenda. Het CDA vindt dat er goed moet worden geïnvesteerd in Onderwijshuisvesting. Er is recent nieuwbouw van een kindcentrum opgeleverd en er zijn er nog een aantal in planontwikkeling.

Waar moet een gebouw voor een kindcentrum nou aan voldoen? Welke regels zijn er?  Maar belangrijker nog: wat zijn de behoeften van de kindcentra zelf?

Voor het CDA is het belangrijk dat we weloverwogen besluiten kunnen nemen. Dit kan niet zonder de input van mensen uit het veld. Zij weten immers wat er speelt en hoe de zaken in de praktijk werken.

Hierom heeft het CDA een werkbezoek georganiseerd samen met de VVD; om met de onderwijsprofessionals over de Scholenvisie in Zwijndrecht te spreken en onszelf de gelegenheid te geven om informatie in te winnen over wat de kansen, uitdagingen en behoeftes en de juiste inzet van financiële middelen op dit dossier zijn.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail jc.florusse2@zwijndrecht.nl