Inwonerspeiling nieuwe burgemeester levert 822 reacties op

Ruim 800 inwoners van Zwijndrecht en daarbuiten hebben in twee weken tijd de digitale vragenlijst ingevuld, waarin zij konden aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun nieuwe burgemeester.

Een ruime meerderheid (71%) heeft een voorkeur voor 'een enthousiaste aanvoerder' als type burgemeester. De online peiling maakt deel uit van de zoektocht naar de toekomstige burgemeester van Zwijndrecht. De uitkomsten worden door de gemeenteraad zoveel mogelijk verwerkt bij het maken van de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

'Prachtig aantal reacties'

Aan de hand van tien stellingen, zeven typerende kenmerken en twee open vragen konden de deelnemers van 8 tot en met 24 september 2023 aangeven aan wat voor persoon zij denken wanneer zij de nieuwe burgemeester voor zich zien en welke eigenschappen de toekomstige burgemeester moet hebben. Van de 822 mensen die de digitale enquête hebben ingevuld, wonen er 712 in Zwijndrecht. De andere 110 inwoners komen uit andere gemeenten (waaronder 84 mensen uit Hendrik-Ido-Ambacht) en vulden de vragenlijst in, omdat zij bijvoorbeeld naar school in Zwijndrecht gaan. Uit de reacties zijn vijf mensen ingeloot voor een persoonlijke ontmoeting met de burgemeester. Zij worden hier over geïnformeerd. "Een prachtig aantal reacties met mooie en gevarieerde antwoorden", zegt griffier Irene Odinot over de opbrengst. "Dit geeft een goede indruk van hoe een deel van de inwoners van Zwijndrecht, jong en oud, belangrijk vindt voor de toekomstige burgemeester van Zwijndrecht."

Communicatie

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, werden inwoners via onder meer (sociale) media, advertenties, communicatiekanalen van de gemeente en het Bewonerspanel Zwijndrecht opgeroepen mee te doen. Ook zijn gemeenteraadsleden naar middelbare scholen in Zwijndrecht geweest. Daar gingen ze in gesprek met scholieren over belangrijke eigenschappen voor de toekomstige burgemeester en wat een gemeenteraad en een burgemeester doen. Ook de kinderburgemeester en de kinderambassadeurs werden gevraagd om mee te denken.

Bekijk de video voor een impressie van de gesprekken van de gemeenteraadsleden met leerlingen van middelbare scholen in Zwijndrecht:

'Burgemeester laat gevoelens zien'

Uit de antwoorden op de tien stellingen komt naar voren dat de Zwijndrechtenaren een voorkeur hebben voor een burgemeester die zijn of haar gevoelens laat zien. Ook zien zij graag een burgemeester die informeel is en vooral een burgervader of -moeder is in plaats van een bestuurder. Verder vinden de inwoners het belangrijk dat de burgemeester betrokken en benaderbaar is en snel actie durft te ondernemen en (hard) optreedt bij dreigend gevaar. Niet op alle punten is er overeenstemming. Zo zijn de Zwijndrechtenaren verdeeld over of zij een burgemeester willen, die een stabiele factor is of een enthousiaste vernieuwer is. Er is een lichte voorkeur voor een burgemeester die focust op de uitdagingen van de toekomst in plaats van vandaag. En ze hebben net iets liever een burgemeester die handhaaft bij overlast in plaats van in gesprek gaat. Op de vraag of een burgemeester vooral moet gaan voor een goede sfeer of het beste resultaat, kiezen net iets meer inwoners voor een goede sfeer.

Veerplein en Heerjansdam

Inwoners van Zwijndrecht typeren hun gemeente vooral met de woorden 'betrokken' en 'rust'. Op de vraag welke plek in de gemeente ze de toekomstige burgemeester graag zouden laten zien, worden opvallend vaak het Veerplein, Heerjansdam en groene plekken zoals het Develbos genoemd.

Profielschets

De enquête is afgenomen door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De uitkomsten worden gebruikt bij het maken van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Dit is een overzicht van eigenschappen en ervaring waar de toekomstige burgemeester aan moet voldoen. Op basis van de input van inwoners, ondernemers maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen wordt de profielschets in de openbare raadsvergadering van maandag 6 november 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. De commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, zal bij deze vergadering aanwezig zijn en de profielschets in ontvangst nemen. Vervolgens stelt de commissaris van de Koning de vacature open en start de selectieprocedure.

Meer informatie

Op www.zwijndrecht.nl/nieuweburgemeester vindt u de uitkomsten van de inwonersconsultatie en meer informatie over het proces en de besluitvorming rondom een nieuwe burgemeester.