Gratis extra zwemlessen voor basisschoolkinderen via Stichting Leergeld

Bij de bouw van het nieuwe zwembad De Hoge Devel heeft Bouwbedrijf Pellikaan een bedrag van € 30.000,- beschikbaar gesteld aan Stichting Leergeld Drechtsteden. Leergeld heeft in overleg met de gemeente Zwijndrecht besloten om dit geld te besteden aan zwemles voor Zwijndrechtse kinderen in de basisschoolleeftijd. Om gebruik te kunnen maken van Leergeld mag het inkomen van de ouders niet meer zijn dan 140% van het wettelijk sociaal minimum. De precieze bedragen zijn te vinden op de website van Leergeld www.leergelddrechtsteden.nl (kijk bij ‘ouderinfo’). Via deze website kan men zich bij Leergeld aanmelden.

Voor een kind van de basisschool stelt Leergeld per jaar € 275,- beschikbaar voor sport, cultuur en bijvoorbeeld een fiets. Vrij veel kinderen maken gebruik van dit Leergeldbudget om zwemleskaarten te kopen. Van het hele bedrag kunnen 5 leskaarten gekocht worden (dat is 20 lessen). Vanuit de ‘Pellikaangelden’ stelt Leergeld dan 4 kaarten (16 lessen) extra beschikbaar voor lessen in De Hoge Devel. Als iemand ook het budget van een daaropvolgend jaar hiervoor inzet, kan een kind zonder al te veel extra kosten voor de ouders diploma A behalen.