Begroting 2024: Zwijndrecht voorbereid op veranderende tijden

De uitvoering van het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht 2.0 is belangrijker dan ooit. We zorgen zo dat Zwijndrecht voorbereid is op veranderende tijden: maatschappelijk, thuis, op straat en binnen het lokale bedrijfsleven. De gemeente heeft oog voor de stijgende prijzen en onzekerheden voor inwoners en de groeiende uitdagingen voor ondernemers. De gemeente is dan ook blij dat woonlastenstijging relatief beperkt blijft.

De woonlasten stijgen met 2% minder hard dan de inflatie van 4,2%. Dat komt met name doordat het tarief voor de rioolheffing voor 2024 gelijk blijft aan dat van 2023.

"De uitvoering van ons raadsprogramma gaat door. Daarvoor maken we in de komende begroting wel gebruik van onze reserves. Gemeenten moeten financieel steeds meer de eigen broek ophouden en daardoor lijkt het wel steeds waarschijnlijker dat er de komende jaren bezuinigingen aankomen", aldus Tycho Jansen (wethouder Financiën).

Krachtig Zwijndrecht

We blijven het komend jaar onverminderd ambitieus als het gaat om woningen bouwen, verduurzamen, het versterken van onze bedrijven en onze buurten. Ook het doorbreken van armoede vraagt een lange adem en blijft daarom bovenaan de agenda staan. De gemeente voert een ruimhartig minimabeleid om de effecten van armoede en financiële problemen te verzachten. Kinderen en volwassenen moeten kunnen blijven sporten, bewegen en elkaar kunnen ontmoeten. We werken al hard aan het thema inclusie en we gaan in 2024 samen met inwoners inclusiebeleid opstellen. Zo blijft Zwijndrecht een plek waar iedereen mee kan doen en waarin aandacht is voor elkaar.

Bouwen aan vertrouwen

In 2024 gaan we verder met de uitvoering van 'Bouwen aan vertrouwen – Zwijndrecht Luistert’. Samen met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties bouwt de gemeente aan een krachtig(er) Zwijndrecht. Onder de naam ‘Zwijndrecht Luistert’ werken we met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan wederzijds vertrouwen. Dat doen we aan de hand van drie bouwstenen die onderling sterk met elkaar verbonden zijn: dienstverlening, participatie en communicatie. De gemeente gaat meer in gesprek met de samenleving en inwoners concreter bij plannen betrekken. Luisteren, aanspreekbaar zijn in de wijk en duidelijk zijn in wat we van elkaar kunnen verwachten.

Financiën

Het rijk heeft aangegeven dat gemeenten en provincies vanaf 2026 minder geld ontvangen. Het financiële perspectief is daardoor zodanig negatief, dat voorbereidingen op bezuinigingen onvermijdelijk zijn. Het college gaat daarom samen met de raad werken aan een structureel sluitende begroting vanaf 2026.

Bespreking begroting gemeenteraad

De volledige begroting vindt u vinden op www.raadzwijndrecht.nl. De gemeenteraad bespreekt de begroting op dinsdag 7 november. Op deze website en in het Stadsnieuws publiceren we de komende weken extra informatie over de begroting.