'Zwijndrechtse heugel' voor Gerard Baan

Gerard Baan heeft dinsdag 19 december 2023 'De Zwijndrechtse Heugel' ontvangen. Namens het gemeentebestuur reikte burgemeester Edo Haan de gemeentelijke onderscheiding aan hem uit.

De geboren en getogen Zwijndrechtenaar kreeg de erespeld voor zijn jarenlange inzet voor het welzijn van plaatsgenoten. De heer Baan is al meer dan 50 jaar maatschappelijk actief in een groot aantal organisaties, hoofdzakelijk binnen de Zwijndrechtse zorg- en welzijnssector en voor de senioren. Zo was hij onder andere medeoprichter en voorzitter van de Wijkvereniging Nederhoven, lid van de Raad van Cultuur en Recreatie van de gemeente Zwijndrecht, bestuurslid van de Emancipatie Adviesraad van de gemeente Zwijndrecht en tweede voorzitter van de Seniorenraad Zwijndrecht. Vanuit de Seniorenraad was hij lid van de subcommissie Wonen en Bouwen, en voorzitter van de subcommissie Welzijn en Zorg. Als afgevaardigde van de Seniorenraad was hij betrokken bij de oprichting van de lokale WMO-adviesraad en gedurende 6 jaar lid van deze WMO-adviesraad.

De heer Baan vervult nog steeds een belangrijke adviesrol als onafhankelijk Zwijndrechts burger richting het college en de gemeenteraad over een aantal sociale en maatschappelijke thema's in Zwijndrecht. Burgemeester Edo Haan reikte de onderscheiding uit in het bijzijn van de gemeenteraadsleden voor de start van de raadsvergadering. Edo Haan: "Sinds jaar en dag is Gerard Baan een vaste verschijning bij onze raadsvergaderingen. Met zijn kennis van de gemeentelijke politiek is hij daardoor uiterst waardevol voor een groot aantal maatschappelijke organisaties en daarmee ook voor de Zwijndrechtse gemeenschap."

231219 - Uitreiking Zwijndrechtse Heugel

Zwijndrechtse Heugel

'De Zwijndrechtse Heugel' is een gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een draagspeld. Deze onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving in Zwijndrecht en Heerjansdam. Een Heugel kan worden aangevraagd voor personen die een onbezoldigde bestuursfunctie van minstens 10 jaar hebben verricht of vrijwilligers die (buiten familiebanden) minimaal 15 jaar vrijwilligerswerk in de gemeente Zwijndrecht hebben gedaan.
Lees meer informatie hoe u iemand kunt voordragen.