Terugblik oriëntatieavond 12 december: bouwtafel

Als er belangrijke onderwerpen worden besproken tijdens een raadsvergadering, organiseert de raad vooraf een oriëntatieavond. Tijdens een oriëntatieavond laten de raadsleden zich informeren en kunnen zij vragen stellen. Zo zijn zij goed voorbereid op de besluitvorming. Op dinsdag 12 december 2023 heeft de raad zich laten informeren over het onderwerp 'bouwtafel'.
De raads(commissieleden) gingen in gesprek over woningbouw in Zwijndrecht. Er waren vertegenwoordigers van woningcorporaties, projectontwikkelaars en onderzoeksbureau Circusvis aanwezig om in te gaan op vragen. Ook inwoners konden vragen stellen en meepraten.
De centrale vraag van de avond was: 'Hoe staat het met de bouwopgave van Zwijndrecht in relatie tot de markt en de invloed daarvan op onze leefomgeving?' Andere vragen waren: Hoe krijgen we voldoende woningen voor alle doelgroepen? Hoe staat het met de bouwplannen en hoe gaan we die halen? Wat is er benoemd in het raadsprogramma en is dat nog steeds zo. Waar staan we nu? En waar zouden we willen staan.
 

Onderzoek naar balans soorten woningen
Er is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de Zwijndrechtse situatie. Wat voor woningen zijn er, de verdeling ervan en wat voor mensen wonen er. En dat ziet er heel anders uit dan in omliggende gemeenten. Het beeld van de buurten is op dit moment is niet zo goed, maar ook niet zorgwekkend. Het gaat met name om de trend waarbij het in de buurten steeds iets minder wordt. Daarom is niet alleen sloop en nieuwbouw van belang, maar vooral ook het investeren in de buitenruimte en in de mensen.
In haar raadsprogramma geeft de gemeenteraad aan dat evenwicht in de bevolkingssamenstelling van belang is. Om evenwicht in de bevolkingssamenstelling te krijgen, is het noodzakelijk de woningvoorraad in balans te brengen. Hiervoor worden samen met woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars verschillende soorten huizen gebouwd. Daarbij wil de raad ook zoveel als mogelijk plek bieden aan mensen die in Zwijndrecht willen (blijven) wonen en zich inzetten voor mensen die moeilijk een huis kunnen kopen of huren, zoals jongeren, starters en ouderen.
 

Vernieuwing buurten
Het positieve nieuws is dat de gemeente en woningcorporaties er alles aan doen om buurten met minder veerkracht te vernieuwen. Investeringen in woningen, buitenruimte en sociale omgeving worden daarbij aangepakt. In 2018 is bijvoorbeeld het programma Spoorzone gestart, waarin een deel van deze minder veerkrachtige buurten is opgenomen. Inmiddels zijn corporaties, ontwikkelaars en gemeente zo ver in de planvorming dat een totale vernieuwing van in de spoorzone aanstaande is.
Op de zorg van raadsleden dat bewoners van deze buurten zich niet meer welkom zouden voelen, werd door de woningcorporatie aangegeven dat bewoners een verhuizing heel zwaar vinden. Als je jaren op een plek hebt gewoond, wil je er immers vaak niet weg. Deze overstap van bewoners wordt dan ook begeleid door een speciaal team. Dat team biedt deze bewoners ook een goede nieuwe plek om te wonen.
De raad en wethouder Robert Kreukniet (Ruimtelijke Ontwikkeling) kijken tevreden terug op een interessante avond met nieuwe input voor het bouwprogramma van Zwijndrecht.
 

Kijk terug!
Wilt u deze vergadering terugkijken, ga dan naar de website www.raadzwijndrecht.nl/video.