Praat met de raad: Fred Loos (ABZ) en René Kooij (PvdA)

Dit zijn berichten van de Zwijndrechtse politieke partijen 

Praat met de raad

 

Fred Loos

Fractievoorzitter ABZ

Een bewogen jaar, terugblik

Een jaar waarin weer veel gebeurd is en niet alleen in Zwijndrecht. Wij denken aan de voortdurende oorlog in de Oekraïne, de gebeurtenissen in Israël en de Gaza strook. Maar ook aan de aardbevingen in Turkije, Syrië, Marokko, Afghanistan of andere natuurrampen elders in de wereld. In gedachten steunen wij alle mensen die een dierbare, een vriend, anderszins en/of zelfs hun huizen verloren hebben. Wij klagen zelf soms best veel dat er weinig goed is maar wat hebben wij het eigenlijk luxe dat ons deze zaken bespaard blijven.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer liggen achter ons. Het stof daarvan is aan het neerdalen maar het zal nog veel tijd kosten voordat we weten wie met wie nu ons land gaat besturen. Welke plannen vanuit de verkiezingsprogramma’s wel of niet uitgevoerd gaan worden. ABZ blijft, ondanks de kritiek, blij dat wij geen gedoe hebben wie het nu met wie wel of niet wil doen en dat wij ons focussen op de inhoud. Dat wensen wij Den Haag ook toe.

Afrondend willen wij u bedanken voor het vertrouwen en wensen wij u plezierige feestdagen toe.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrechtwww.facebook.com/abzwijndrecht/ via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl

 

René Kooij,

Raadscommissielid PvdA

 

Bejaardentehuis!

Je hoort en leest het dagelijks in het nieuws. Er is een tekort aan starters- en seniorenwoningen.

Veel jongeren staan op ‘on hold” en wonen langer bij hun ouders en senioren willen wel naar een kleinere en betaalbare seniorenwoning, maar deze zijn niet te vinden. Twee doelgroepen waar het wonen en doorstroming o.a. op stagneert.

Niemand valt hierin iets te verwijten en het blijft een lastig onderwerp.

Wellicht mag het woord bejaardentehuis anno 2023 niet meer gebruikt worden, maar volgens mij is dit wel  de ontbrekende verbinding.

Het zou een goed begin zijn als onze oudere inwoners kunnen doorstromen naar een senioren complex in de sociale huursector, waar zelfstandig gewoond kan worden in een
Zwijndrechtse omgeving, waarin zorg en sociale steun is gegarandeerd!

Ruimere eengezinswoningen in de huursector komen dan mogelijk vrij voor gezinnen die nu te klein wonen en deze kleinere woningen kunnen toegewezen worden aan starters.

Dus eerst aandacht voor de doorstroombejaarden!

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of via e-mail r.kooij2@zwijndrecht.nl