18 sollicitanten voor burgemeesterschap Zwijndrecht

Voor het burgemeesterschap van Zwijndrecht hebben 18 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting per 28 mei 2024 in functie treden. De sollicitanten – 2 vrouwen en 16 mannen – variëren in de leeftijd van 34 tot en met 61 jaar. Van de 18 sollicitanten hebben 7 sollicitanten een achtergrond als (oud) wethouder of (oud) burgemeester. De overige sollicitanten komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

De commissaris zal de komende periode de dossiers compleet maken, onder meer door referenties op te vragen, en voert daarna gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal vervolgens twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Overzichtsfoto Zwijndrecht

De vacature is ontstaan nadat Hein van der Loo als burgemeester van Almere werd benoemd. Na zijn vertrek werd op 8 maart 2022 burgemeester Edo Haan benoemd als waarnemend burgemeester. Na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft de commissaris van de Koning de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester in november 2023 op te starten.

Waarnemend burgemeester Edo Haan blijft op zijn post tot het moment dat de nieuwe kroonbenoemde burgemeester in functie treedt.