Praat met de raad: Evelien van der Linden (ZPP) en Tristan Vlok (CDA)

Dit zijn berichten van de politieke partijen 

Praat met de raad

Evelien van der Linden

Raadslid ZPP

 

Woonzorgvisie!

In een ideale wereld worden we allemaal gelukkig, gezond en veilig oud.

Kunnen we wanneer dat echt nodig is verhuizen naar een plek waar alle zorg aanwezig is.

Als ZPP hopen we natuurlijk ook dat al onze inwoners gelukkig, gezond en veilig oud kunnen worden in Zwijndrecht en Heerjansdam. 

Maar we weten ook dat verhuizen naar een plek waar alle zorg aanwezig is steeds schaarster wordt, we moeten zo lang als mogelijk thuis blijven wonen.

Nou is dat natuurlijk helemaal niet zo gek, blijven wonen in je huis waar je je prettig voelt en je buurtbewoners goed kent. Helemaal niet zelfs!

Maar hoe gaan we dat nou doen, blijven wonen in je eigen huis wanneer je afhankelijk bent van zorg om welke reden dan ook, en dit terwijl we te maken hebben met een krapte op de arbeidsmarkt van zorgpersoneel?

Want willen we goede zorg in ons eigen huis krijgen dan hebben we daar toch echt mensen voor nodig die daarmee kunnen helpen.

Alle gemeentes in Nederland zijn verplicht om in 2024 een woonzorgvisie te hebben.

Om tot een goede woonzorgvisie te komen hebben we elkaar allemaal nodig!

In de aankomende maanden zullen er dan dus ook verschillende organisatie, instanties en zeker ook inwoners betrokken worden bij dit proces.

Alleen samen komen we tot een mooie woonzorgvisie waarin al onze inwoners gelukkig, gezond en veilig ouder kunnen worden.


Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of via

e-mail E.vander.Linden@zwijndrecht.nl

 

 

Tristan Vlok

Raadslid CDA

Op weg naar een Woonzorgvisie Zwijndrecht

Op dinsdagavond 14 maart 2023 hebben de Zwijndrechtse politieke partijen tijdens een oriëntatieavond gesproken over het onderwerp 'woonzorganalyse'.

Vanaf 2024 is elke gemeente verplicht om een woonzorgvisie te hebben. Dit met oog op de vergrijzing en huisvesting van kwetsbare doelgroepen. De woonzorgvisie moet als middel dienen ter bevordering van verbinding tussen de gemeente, corporaties, maatschappelijke organisaties en zorgorganisaties.

Tijdens de bijeenkomst konden raads(commissie)leden reageren op het beoogde proces en aansluiten bij gesprektafels: 'preventie en welzijn', 'wonen en fysieke aanpassingen' of 'schaarse zorg'. Na deze gesprekken vond er een plenaire terugkoppeling plaats.

 

Het CDA is blij dat andere partijen het op veel punten met het CDA eens zijn, waaronder het belang van centrale ontmoetingsruimtes bij appartementencomplexen en het expliciet besteden van aandacht aan bereikbaarheid bij ontwikkelingen in de wijken. Wij zijn benieuwd naar de analyse en zullen het traject de komende maanden met toewijding blijven volgen.

 

Vragen of suggesties? Wij horen het graag!

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of via e-mail tj.vlok@zwijndrecht.nl