Strooien bij gladheid

Het strooiseizoen is weer in volle gang. Het gladheidsbestrijdingsteam staat sinds begin november paraat.

Om gladheid te voorkomen strooit de gemeente preventief (vooraf). Dat is mogelijk bij 'normale' winterse omstandigheden. Soms zijn de weersomstandigheden zo extreem, dat het onmogelijk is om onze wegen goed begaanbaar te houden. In die gevallen krijgen de belangrijkste wegen voorrang. Andere wegen kunnen dan nog glad zijn. Zout helpt niet onmiddellijk, maar heeft tijd nodig om in te werken. Bij meer dan tien graden vorst vermindert de werking van zout op de weg.

strooiploeg

Er wordt gestrooid op:

  • alle doorgaande verbindingsroutes in 50 km/h-zones;
  • vrijliggende fietspaden;
  • de routes naar voorzieningen zoals huisartspraktijken, het ziekenhuis, winkelcentra, scholen en kinderdagverblijven, zorginstellingen en woonvormen voor ouderen en mindervaliden;
  • bedrijventerreinen in verband met gebruik van zwaar materieel.
     
  • Bij sneeuwval draagt de gemeente Zwijndrecht zorg voor het sneeuwvrij houden van het marktterrein voor aanvang van de marktconform het Weerprotocol Markten. Bij gladheid zal het terrein ook gestrooid worden. Gedurende de marktdag dragen de marktkooplieden zelf zorg voor sneeuwvrij houden en voorkomen van gladheid.
  • De noodzaak van het sneeuw- en ijzelvrij houden van routes rondom bushaltes wordt van geval tot geval beoordeeld door de coördinator. Dit geldt ook voor het ponton van de waterbus.

Kijk voor meer informatie en de strooiroutes op de webpagina over gladheid. 

Heeft u vragen of opmerkingen? Meld het via www.fixi.nl