Praat met de raad, Tristan Vlok (CDA) en Fred Loos (ABZ)

Dit is een bericht van de Zwijndrechste politieke partijen

Praat met de raad 

 

Tristan Vlok

Raadslid CDA

 

Afval scheiden loont!

Sinds dit jaar hebben we in de gemeente Zwijndrecht een nieuwe manier van afvalinzameling. Hierdoor betalen inwoners nu per klepopening een standaardtarief voor restafval: €0,85 voor een 30 liter en €1,70 voor een 60 liter klepopening.

Door ons afval goed te scheiden hopen wij dat de gemeente haar afvaltarieven in de komende jaren, net zoals dit jaar (afgezien van slechts een inflatiecorrectie), niet zal hoeven te verhogen. Sterker nog, wij hopen dat we de komende jaren zelfs lagere tarieven kunnen realiseren voor onze inwoners. De eerste signalen zijn gelukkig positief betreffende daling van het aanbod restafval.

Ondanks positieve signalen zijn wij ons bewust van de problemen die zich voordoen in de wijken van Zwijndrecht en in Heerjansdam m.b.t het plaatsen van (rest)afval op straat. Daarom zal het CDA deze periode onverlet scherp blijven richting het college; dit zal namelijk op een zowel stevige als realistische manier moeten worden aangepakt.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail tj.vlok@zwijndrecht.nl

 

Fred Loos

Fractievoorzitter ABZ

Heer Oudelandsambacht, Beethovenlaan 30km

In 2021 hebben wij het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Hierin is opgenomen dat wij op bepaalde wegen de snelheid willen verlagen naar 30km/uur, veelal op verzoek van omwonenden.

Wat wij ons toen niet gerealiseerd hebben, is dat er destijds een richtlijn bestond en nog steeds bestaat waarbij een 30km/uur weg betekent dat fietsers op de rijbaan moeten rijden. Dat werd ons duidelijk tijdens de inloopavonden over de herinrichting van de Beethovenlaan. Een zeer drukke laan in Heer Oudelandsambacht met veel verkeer, bussen, vrachtwagens, winkelcentrum en 2 aangrenzende scholen. Op dit moment hebben we daar twee vrijliggende fietspaden en rondom het winkelcentrum verkeersremmende maatregelen.

In de gemeenteraad is hier aandacht voor gevraagd, waarbij alle partijen in de gemeenteraad vervolgens het college hebben verzocht opnieuw het gesprek met de raad aan te gaan. De raad heeft uitdrukkelijk gesteld dat de nu gekozen optie onjuist is. De kinderen op de fiets dienen een vrijliggend fietspad te behouden. Het college heeft toegezegd het gesprek aan te gaan. 

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrechtwww.facebook.com/abzwijndrecht/ via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl