Praat met de raad: Lia Prins (GroenLinks)

Dit is een bericht van de Zwijndrechtse politike partij GroenLinks

 

 

Lia Prins

Raadslid GroenLinks

 

Voortgang Regionale Energie Strategie (RES)

 

Met de voortgangsrapportage Regionale Energie Strategie (RES) en een presentatie tijdens de oriëntatieavond, zijn we meegenomen in de stand van zaken rondom onze energiedoelstellingen. Hoewel op koers, nog een lange weg te gaan en géén tijd om achterover te leunen.

Er wordt hard gewerkt om tegen te gaan dat ons elektriciteitsnet overbelast raakt. Dat betekent dat er naar alternatieven gekeken moet worden om ‘eigen’ stroom op te wekken. Uiteraard is het plaatsen van zonnepanelen op zoveel mogelijk daken een goed voorbeeld, net als de aanleg van het zonnepark. Er heerst bij onze fractie geen taboe op windenergie. Wat ons betreft is het noodzakelijk om naast windturbines, naar goede alternatieve vormen te kijken.

Ook het Zwijndrechtse bedrijfsleven toont zich actief om te voorzien in eigen energiemiddelen. Goed te horen. Minder goed te horen is dat wet- en regelgeving vaak belemmert om elektriciteit te delen. Dat kan en moet snel beter!

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht  of via mail nm.prins@zwijndrecht.nl