Praat met de raad: Tristan Vlok (CDA) en Lia Prins (GroenLinks)

Dit zijn berichten van de Zwijndrechtse politike partijen

Praat met de raad

Tristan Vlok

Raadslid CDA

 

Motie dementievriendelijke gemeente krijgt uitvoering!

Afgelopen november nam de Zwijndrechtse gemeenteraad unaniem de D66-CDA motie 'Dementievriendelijke gemeente' aan. Hierin riepen de partijen het college op om in samenwerking met de werkgroep ‘Dementievriendelijke gemeente’ te onderzoeken wat er nodig is om 

Zwijndrecht als dementievriendelijke gemeente nóg meer vorm te geven en deze bevindingen uiterlijk halverwege 2023 aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

Op basis van het advies opgesteld door de werkgroep kon de gemeenteraad in de kadernota 2024 lezen dat aangeraden werd om per 2024 structureel een bedrag van €40.000 op te nemen in de begroting. Dit mede voor de inzet van een aandachtsfunctionaris en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten. Bij vaststelling van de kadernota is dit advies overgenomen!

 

Het CDA is blij met de wijze waarop de motie raadsbreed tot stand is gekomen en de manier waarop het college met de motie aan de slag is gegaan. Uiteraard blijven we ons inzetten voor dit belangrijke maatschappelijke thema! of mail

Reageer op  Facebook gemeente Zwijndrecht  of mail tj.vlok@zwijndrecht.nl

 

 

 


 

Lia Prins

Fractievoorzitter GroenLinks

Inzetten voor een beter Zwijndrecht

Kosten stijgen en armoede komt steeds vaker voor. Wij vinden het belangrijk dat ons gemeentebeleid toegankelijk is en passende ondersteuning biedt. Mede dankzij vragen van GroenLinks heeft Zwijndrecht per juni een einde gemaakt aan de 5 jaar registratie bij Bureau Krediet Registratie voor mensen die uit een schuldentraject komen, dit is teruggebracht naar een half jaar. Daardoor is het makkelijk de draad weer op te pakken naar een normaal leven.
GroenLinks blijft zich inzetten voor een beter milieu. Dat kunnen we niet alleen. Meewerken aan een beter milieu en een lagere (energie)rekening, moet voor iedereen mogelijk zijn en niet afhankelijk zijn van hoe groot je portemonnee is.
Dan de woningmarkt… Onze gemeente heeft met name plannen om midden en duurdere woningen te bouwen zodat mensen vanuit goedkopere huizen zullen doorstromen. GroenLinks ziet deze beweging onvoldoende en blijft aandacht vragen voor de bouw van méér betaalbare woningen.

 

Reageer op  Facebook gemeente Zwijndrecht of mail nm.prins@zwijndrecht.nl