Bewoners Kapiteinflats positief over overstap naar warmtenet

Nederland gaat stap voor stap over op andere, schonere warmtebronnen. In 2050 wil ook Zwijndrecht een aardgasvrije gemeente zijn. Eén van de mogelijkheden is de aanleg van een warmtenet. Bewoners van de Kapiteinflats werken op een positieve manier mee aan dit doel.

 

Samen met warmtebedrijf HVC en de woningcorporaties Trivire en Woonkracht10 ziet de gemeente kansen voor het aansluiten van woningen en gebouwen op een warmtenet in de wijken Kort Ambacht en Walburg. De bewoners van de Kapiteinflats in Kort Ambacht werden in het voorjaar door woningcorporatie Trivire, de eigenaar van de flats, benaderd of zij akkoord wilden gaan met aansluiting op het warmtenet. Een grote meerderheid van de bewoners heeft enthousiast gereageerd.

 

Felicitaties

Wethouder Jacqueline van Dongen (Duurzaamheid) feliciteert Trivire en haar bewoners. "Met dit resultaat kunnen deze woningen klaargemaakt worden voor de aansluiting op het warmtenet. Zo bereiden we ons in Zwijndrecht gezamenlijk voor op een duurzame toekomst."

 

Start in augustus

HVC is van plan om in augustus te starten met de werkzaamheden voor de aanleg van het warmtenet in Kort Ambacht. Omwonenden worden voorafgaand aan de werkzaamheden hierover geïnformeerd door HVC. Na Kort Ambacht komen ook huurwoningen in Walburg aan de beurt. Hierover volgt later dit jaar informatie. 

 

Meer informatie over warmtenet Zwijndrecht leest u hier.