Rekenkamer Zwijndrecht: Werkt het Jongerenwerk in Zwijndrecht?

REKENKAMER || ZWIJNDRECHT

Werkt het Jongerenwerk in Zwijndrecht?

De Rekenkamer van Zwijndrecht heeft onderzocht of het (ambulant) jongerenwerk van de gemeente Zwijndrecht werkt.  

Of het jongerenwerk werkt, kan de gemeente Zwijndrecht alleen per jongere die heeft deelgenomen aan het jongerenwerk vaststellen. De gemeente kan dus niet vaststellen of het jongerenwerk in zijn algemeenheid voor alle jongeren van Zwijndrecht samen werkt.

In Zwijndrecht wordt het jongerenwerk uitgevoerd door Diverz. Het jongerenwerk vindt grotendeels ‘accommodatiegebonden’ plaats, dat wil zeggen in de centra van Diverz en daarmee  nauwelijks op straat.

De kans is groot dat bijna elke opgroeiende jongere in Zwijndrecht, in zijn of haar jeugd in contact komt met een jongerenwerker. Maar of dat ook echt zo is, is niet vast te stellen. De gemeente houdt dit niet bij en heeft er ook geen doelstellingen voor. De informatie (data) die Zwijndrecht over jongeren heeft, is verouderd en wat er is wordt niet gebruikt om te bepalen wat de inzet van jongerenwerk zal zijn.

Het jongerenwerk in Zwijndrecht werkt met zogenaamde ‘effectieve interventies’: dat wat er in Nederland bekend is wat werkt in het jongerenwerk wordt in Zwijndrecht ook ingezet. 

Het jongerenwerk is onderdeel van de zogenaamde brede welzijnsaanpak. Het jongerenwerk sluit daardoor aan op bijvoorbeeld financiële coaches, gezonde leefstijl en het bestrijden van eenzaamheid. Maar daarmee is nog geen sprake van een ‘sluitende aanpak’ op alle terreinen en niveaus. 

De Rekenkamer beveelt de gemeente aan om het jongerenwerk verder te verbeteren. Dit kan de gemeente doen door het jongerenwerk apart onder de loep te nemen: wat wil je ermee bereiken en hoeveel wil je daarvoor inzetten? Om die reden zou de gemeente betere, relevantere en meer data moeten gaan gebruiken. Ook om de nieuwe problemen voor en van jongeren aan te kunnen pakken. Vervolgens zal de gemeente beter moeten gaan meten of en welke jongeren ze bereikt en wat de resultaten van de inzet van het jongerenwerk is.

Ook beveelt de Rekenkamer aan het schooljongerenwerk te omarmen én weer naar buiten te gaan: op straat en online. Daarnaast beveelt de Rekenkamer aan om de buurgemeenten meer te betrekken: daarmee kan Zwijndrecht overlastgevende jongeren beter aanpakken.

Het rapport is op 24 januari gepresenteerd aan de gemeenteraad van Zwijndrecht.

 

Voor meer informatie en het onderzoeksrapport van de rekenkamer lees hier