Burgemeester sluit woning vanwege vondst hennepkwekerij

Burgemeester Hein van der Loo van Zwijndrecht heeft woensdag 1 februari 2023 een woning aan de Dr. Boutensstraat gesloten voor de duur van drie maanden. Bij een in-val in de betreffende woning op dinsdag 27 december 2022 werden 393 hennepplanten aangetroffen.

In de woning was sprake van een hennepkwekerij. De kwekerij bestond uit drie kweekruimtes met 393 planten en was voorzien van een afzuiginstallatie, tijdklokken, assimilatielampen, thermostaat, potten, grond- en voedingsmiddelen. De stroomvoorziening werd illegaal afge-tapt. 

Openbare orde herstellen

De burgemeester sluit elk pand in de gemeente voor de maximale termijn van drie maanden, als er een handelshoeveelheid drugs, een hennepkwekerij of een drugslab wordt aangetrof-fen. Ook bij voorbereidende activiteiten voor het opzetten van een kwekerij of een drugslab worden panden tijdelijk gesloten. De burgemeester wil met het sluiten van panden de openba-re orde herstellen, herhaling voorkomen en het signaal afgeven dat hij deze praktijken niet tolereert. Burgemeester Van der Loo: "De boodschap mag duidelijk zijn: in Zwijndrecht is geen plek voor criminele praktijken."

Hard aanpakken

De gemeente pakt de productie van verdovende middelen hard aan. Deze vorm van crimina-liteit werkt ondermijnende criminaliteit in de hand en brengt gevaren met zich mee voor be-woners en omwonenden. De kans op brand en lekkage is groot. Gebruikte apparatuur is veelal brandgevaarlijk en vaak is er geknoeid met de stroom. Criminelen die zich bezighou-den met hennepteelt gebruiken onderling veel geweld en trekken vaak meer criminaliteit aan. Bewoners worden gechanteerd of bedreigd. De sluitingen zijn een signaal naar (drugs)criminelen en buurtbewoners dat wordt opgetreden. De ervaring is dat hierdoor de be-reidheid om verdachte zaken te melden toeneemt. 

Signaleren en melden

Signalen van buurtbewoners zijn bij de aanpak van criminaliteit zeer belangrijk. Inwoners die verontrustende, vreemde zaken zien, kunnen contact opnemen met de politie. Dat kan via het telefoonnummer 0900 – 8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 – 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl