Terugblik oriëntatieavond 29 augustus: Bestemmingsplan Passage en Boulevard Noord

Als er belangrijke onderwerpen worden besproken tijdens een raadsvergadering, organiseert de raad vooraf een oriëntatieavond. Tijdens een oriëntatieavond laten de raadsleden zich informeren en kunnen zij vragen stellen. Zo zijn zij goed voorbereid op de besluitvorming. Op dinsdag 29 augustus 2023 heeft de raad zich laten informeren over bestemmingsplan Passage en Boulevard Noord.

De Passage kent een rijke geschiedenis binnen Zwijndrecht. Met het vaststellen van het Masterplan Noord en het Horeca Retail beleid is er een fundamentele keuze gemaakt over de positionering van de Passage. Met dit bestemmingsplan is deze keuze uitgewerkt.

Plannen

In het plan voor de Passage komen er extra woningen, is er veel aandacht voor groen, maar is er ook sprake van verplaatsing van detailhandel naar Boulevard Noord en nieuwe mogelijkheden voor andere voorzieningen en commerciële bedrijven.

Aandachtspunten

De politieke partijen ABZ, PvdA, CDA, ChristenUnie/SGP en ZPP stelden vragen over de bereikbaarheid voor ondernemers, parkeren en verkeersveiligheid. Zowel voor het plan bij De Passage, als bij Boulevard Noord. Dit wordt verder uitgewerkt in het ontwerp.

De zorg van de raads(commissie)leden bij Boulevard Noord zit hem qua parkeren in de optie om er een tweede supermarkt te vestigen. Het is in de toekomst aan een ontwikkelaar om met een haalbaar plan te maken. Ook werd aangegeven dat er een participatietraject volgt waarbij alle partijen, zoals bewoners, ondernemers en huurders betrokken worden.

Aan de slag

De raads(commissie)leden gaven aan dat er een mooi plan ligt met aandachtspunten waar we als gemeente mee aan de slag moeten. Het plan gaat nu verder uitgewerkt worden op basis van het beleid dat al vastgesteld is. Waarbij we de vraagstukken  op gaan lossen in de vervolgstappen. Na verdere uitwerking komt het weer terug ter bespreking in de carrousel. .

Wilt u deze vergadering terugkijken, ga dan naar www.raadzwijndrecht.nl/video (live)