Omgevingsvergunningen 14 maart tot en met 21 maart 2024

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 14 maart tot en met 21 maart 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Daltonstraat 4 (Z2024-00000114): het aanbrengen van een bovenloopkraanbaan 11-3-2024
Griendwerkersstraat 9 (Z2024-00000125): het realiseren van een kantoor 14-3-2024
Abraham Kuypersingel 33 (Z2024-00000128): het plaatsen van een airco 15-3-2024

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 14 maart tot en met 21 maart 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Rotterdamseweg 100 (Z2023-00000490): het bouwen van een aanbouw en een opbouw 21-3-2024

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 14 maart tot en met 21 maart 2024 is van de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

IJsselmeer 30 (Z2024-00000030): het realiseren van een tijdelijke opvang 19-3-2024
Duizendschoonstraat 2 (Z2024-00000034): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 21-3-2024

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.