Omgevingsvergunningen 4 april tot en met 11 april 2024

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 4 april tot en met 11 april 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

t.h.v. Roosstraat 202 (Z2024-00000169): het aanleggen van een uitrit 28-3-2024
Dorpsstraat 90A HJD (Z2024-00000171): het kappen van een boom 6-4-2024
Oosterschelde 19 (Z2024-00000181): het plaatsen van een dakkapel aan de linker gevel van de woning 10-4-2024

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 4 april tot en met 11 april 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Gildenweg 22 (Z2023-00000030): het plaatsen van een terras, overkapping en erfafscheiding 5-4-2024
Winkelhaak 11 (Z2023-00000438): het realiseren van overdekte padelbanen 9-4-2024
Nabij Lindtsedijk 14 (Z2023-00000444): het verstevigen van het bestaande talud 10-4-2024
Kijfhoek 15 (Z2024-00000088): het constructief aanpassen van het pand 11-4-2024

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 4 april tot en met 11 april 2024 is van de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

Lindelaan 145 (Z2023-00000504): het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel 9-4-2024
Nabij Haydnlaan 13 (Z2024-00000069): het aanleggen van 2 laagspanningskabels incl. mantelbuis 9-4-2024

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.