Omgevingsvergunningen 21 maart tot en met 28 maart 2024

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 21 maart tot en met 28 maart 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

De Were 87 (Z2024-00000122): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 12-3-2024
Reigerstraat 42 (Z2024-00000148): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en een aanbouw aan de achterzijde van de woning 24-3-2024
Gildenweg 18 (Z2024-00000149): het plaatsen van een stikstoftank 25-3-2024
Dorpsstraat 111 HJD (Z2024-00000150): het uitbouwen van de woning 25-3-2024

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 21 maart tot en met 28 maart 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Escherstraat 20 (Z2023-00000469): het bouwen van een dakkapel aan de achterzijde 26-3-2024
Langs rangeerterrein Kijfhoek (HJD00 A 3287, nabij Langeweg 1 (Z2023-00000481): het kappen van 8 bomen t.b.v. het aanleggen landschapswal in het Waalbos 27-3-2024
Rembrandstraat 96A t/m 96E , 100 t/m 110 (even), Jan Steenstraat 2 t/m 18 (even), Koninginneweg 115 t/m 183 (oneven) (Z2023-00000488): het bouwen van 35 appartementen en 20 eengezinswoningen 26-3-2024
Houtkopersstraat 8 (Z2023-00000494): het splitsen en het wijzigen van de gevel van het pand 27-3-2024
Dorpsstraat 209A (Z2023-00000496): het bouwen van een woning 27-3-2024
Dorpsstraat 88B HJD (Z2023-00000498): het bouwen van een aanbouw met 2 woonlagen aan de achterzijde 25-3-2024

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 21 maart tot en met 28 maart 2024 is van de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

Onderdijkserijweg 265 (Z2023-00000230): het bouwen van 2 woningen 25-3-2024

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.