Omgevingsvergunningen 11 april tot en met 18 april 2024

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 11 april tot en met 18 april 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Bosch 37 (Z2024-00000186): het aanleggen van een uitrit 11-4-2024
Charlotte de Bourbonstraat 25 (Z2024-00000190): het vervangen van de dakpannen 15-4-2024
Paganinistraat 8 (Z2024-00000191): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 16-4-2024

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 11 april tot en met 18 april 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Veerweg 10 (Z2024-00000080): het realiseren van een tijdelijke (3 jaar) opvanglocatie voor 300 asielzoekers 16-4-2024

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.