Informatie over stemmen bij verkiezingen

Op donderdag 6 juni 2024 is de verkiezing voor het Europees Parlement. We kiezen dan de Nederlandse leden van het Europees Parlement. De verkiezing is dit keer op donderdag, in plaats van woensdag. 

U mag stemmen voor de Europees Parlementsverkiezing als u:

 • de Nederlandse nationaliteit heeft of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie en in Nederland woont
 • 18 jaar of ouder bent
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht

Als u mag stemmen, dan ontvangt u op zijn laatst 2 weken voor de verkiezing automatisch een stempas.

In het stembureau

Wat neemt u mee bij het stemmen?

 • uw stempas (als u stemt in de gemeente waar u woont)
 • uw kiezerspas (als u stemt in een andere gemeente dan waar u woont)
 • uw originele identiteitsbewijs (een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart van Nederland of een ander EU-land)

In het stembureau:

 • heeft u uw stempas of kiezerspas en uw identiteitsbewijs in de hand
 • gaat u alleen het stemhokje in
 • mag u niet aan iemand vragen om namens u te stemmen (machtigen)
Stembureaus

U kiest zelf in welk stembureau van Zwijndrecht u gaat stemmen. De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Het stembureau op het station van Zwijndrecht is al open om 5.30 uur. Binnenkort komt hier het overzicht van stembureaus te staan.

In welke gemeente u mag stemmen

U ontvangt uw stempas op het adres waar u op 23 april staat ingeschreven. In die gemeente mag u stemmen.

Verhuisd

 • Verhuisde u rond 23 april binnen de gemeente Zwijndrecht en heeft u geen stempas ontvangen? Controleer dan of wij uw stempas naar uw oude (brief)adres hebben verstuurd. Heeft u geen mogelijkheid om dit te controleren? Vraag dan een vervangende stempas aan
 • Stond u op 23 april niet ingeschreven in Zwijndrecht, maar wel bij een andere gemeente? Dan hebben wij uw stempas verstuurd naar het adres waar u toen stond ingeschreven. U kan alleen stemmen in die gemeente. Dit geldt ook bij een briefadres. Wilt u stemmen in een andere gemeente? Vraag dan een kiezerspas aan
Kiezerspas (stemmen in andere gemeente)

Wilt u stemmen in een andere gemeente? Vraag dan een kiezerspas aan. Daarmee stemt u in een andere gemeente. 

Online aanvragen

U vraagt de kiezerspas online aan bij de gemeente. Dit kan tot 3 juni 17.00 uur. 

Kiezerspas online aanvragen

Aanvragen aan de balie

Lukt de aanvraag niet online? Maak dan een afspraak bij de balie van gemeente. Dit kan tot 5 juni 12.00 uur. Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee.

Schriftelijk aanvragen

Lukt het niet online of aan de balie? Dan vraagt u de kiezerspas schriftelijk aan via formulier model K 6-1. Vul dit formulier in en stuur het op per post of e-mail. Stuur hierbij ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee. Heeft u al een stempas in huis? Dan moet u per post de stempas meesturen. De schriftelijke aanvraag moet voor 3 juni 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn.

Als u niet zelf gaat stemmen (volmacht geven)

Kunt u niet naar een stembureau om te stemmen? Vraag dan iemand anders om namens u te stemmen. Dit is een volmacht geven. De persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde):

 • moet op hetzelfde moment ook stemmen
 • mag stemmen namens 2 andere personen 

Er zijn 2 manieren om een volmacht te geven. Het makkelijkst is het om de achterkant van de stempas in te vullen.

1. Achterkant stempas invullen 

Vul de achterkant van de stempas in. De persoon die voor u gaat stemmen moet ook in Zwijndrecht wonen en neemt uw stempas mee naar het stembureau:

 • uw stempas. Op de achterkant staat het volmachtbewijs. U vult dit helemaal in. Ook zet u allebei een handtekening
 • een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag ook digitaal, bijvoorbeeld op een telefoon

U mag deze volmacht niet op het stembureau zelf regelen. Dit regelt u dus vooraf (bijvoorbeeld thuis). Wilt u toch geen volmacht geven? Vraag dan uw stempas terug voordat de persoon voor u gaat stemmen. 

2. Schriftelijke volmacht aanvragen

U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. We sturen het schriftelijke volmacht bewijs op naar de persoon die voor u stemt. Met het schriftelijke volmacht bewijs kan die persoon voor u stemmen. U ontvangt zelf ook een bericht. De persoon die voor u gaat stemmen, heeft dan geen kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Let op: een schriftelijke volmacht kunt u niet meer intrekken.

Bent u de schriftelijke volmacht kwijt? Dan kan de gemachtigde niet meer namens u stemmen. Ook kan u zelf niet meer stemmen. Opnieuw een schriftelijke volmacht aanvragen is niet mogelijk.

Online aanvragen

U vraagt de schriftelijke volmacht online aan bij de gemeente. Dit kan tot 3 juni 17.00 uur. Bij de online aanvraag voegt u een ingevuld formulier model L8 (pdf, 584 kB) toe als bijlage.

Schriftelijke volmacht online aanvragen

Afgeven bij de receptie

Lukt de aanvraag niet online? Vul dan het formulier model L8 (pdf, 584 kB) in en geeft dit af bij de receptie van de gemeente. Dit kan tot 3 juni 17.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee.

Schriftelijk aanvragen

Lukt het niet online of aan de balie? Dan vraagt u de schriftelijke volmacht schriftelijk aan met formulier model L8 (pdf, 584 kB) via een aanvraag per brief of e-mail. Vul dit formulier in en stuur het als bijlage mee met de aanvraag per post of e-mail. Stuur hierbij ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee. De schriftelijke aanvraag moet voor 3 juni 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn.

Stempas kwijt of beschadigd 

Is uw stempas kwijt of beschadigd? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Na de aanvraag is uw oude stempas automatisch niet meer geldig. Als u uw oude stempas terugvindt, dan mag u daar niet meer mee stemmen. 

Online aanvragen

Vraag voor 3 juni 17.00 uur online een nieuwe stempas aan. 

Nieuwe stempas aanvragen

Aanvragen aan de balie

Lukt de aanvraag niet online? Maak dan een afspraak bij de balie van de gemeente. Dit kan tot 5 juni 12.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee. Na de aanvraag is uw oude stempas niet meer geldig. 

Schriftelijk aanvragen

Lukt het niet online of aan de balie? Dan vraagt u de nieuwe stempas schriftelijk aan via formulier J 8. Stuur hierbij ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee. De schriftelijke aanvraag moet voor 3 juni 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn.  

Geen (geldig) identiteitsbewijs

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt? Of is uw identiteitsbewijs op de dag dat u gaat stemmen langer dan 5 jaar niet meer geldig? Vraag dan vóór 24 mei een nieuw identiteitsbewijs aan. Of vraag een schriftelijke volmacht aan, zodat iemand anders voor u kan stemmen.

Identiteitsbewijs beschadigd

Heeft uw identiteitsbewijs een scheur of een breuk in de pagina waarop uw gegevens staan (houderpagina)? Dan is dit document niet geldig om mee te stemmen.

Stemmen buiten Nederland

Woont u in het buitenland? En wilt u bij de verkiezingen vanuit het buitenland stemmen? Registreer u dan als kiezer buiten Nederland. U krijgt de documenten om te stemmen toegestuurd. Vraag hier uw registratie aan.

Als u geregistreerd bent als kiezer buiten Nederland, krijgt u een briefstembewijs om per brief te stemmen. Lees op de website van gemeente Den Haag hoe u per brief stemt bij de Europees Parlementsverkiezing.

Meer informatie

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Vul dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons reactie.