Vergunning braderie

Een braderie is een, voor het publiek toegankelijk, evenement waarbij vaak ook een markt plaatsvindt. Als winkeliersvereniging of evenementenorganisatie heeft u voor het organiseren van een braderie een vergunning nodig.

Hoe vraag ik een braderievergunning aan?

U vraagt een braderievergunning aan door het ingevulde aanvraagformulier op te sturen aan:
Gemeente Zwijndrecht
T.a.v. Afdeling Gemeentewinkel
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Of te mailen naar gemeente@zwijndrecht.nl

U stuurt uw aanvraag uiterlijk 8 weken voor de braderie op.

Aanvraagformulier evenementenvergunning 

Wanneer heb ik een braderievergunning nodig?

U heeft een braderievergunning nodig wanneer u als winkeliersvereniging of evenementenorganisatie een braderie wilt organiseren.

Hoe lang duurt het voor mijn braderievergunning klaar is?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de braderievergunning krijgt.

Wat vermeld ik in mijn aanvraag voor een braderievergunning?

In uw aanvraag vermeldt u:

  • De datum, locatie en tijden van de braderie.
  • Een tekening met de opstelling van het aantal standplaatsen (genummerd) en de opstelling waar activiteiten of festiviteiten plaatsvinden op het terrein van de braderie.

Hoeveel braderieën mag ik organiseren?

U mag onbeperkt braderieën organiseren.

Hoe lang mag mijn braderie duren?

De braderie mag per keer niet langer dan 1 dag duren.

Welke andere partijen mogen deelnemen aan de braderie?

U kunt bij de organisatie van de braderie informeren welke andere partijen mogen deelnemen aan de braderie.

Mogen commerciële handelaren deelnemen aan de braderie?

U kunt commerciële handelaren uit de volgende categorieën standplaatsen toewijzen:

  • standwerkers en demonstrateurs die beroepsmatig bezig zijn
  • snacks
  • non-foodsector
  • food-sector, mits de artikelen geen marktachtig karakter uitstralen
  • oude ambachten
  • kunst en curiosa, ongeregelde goederen en tweedehands artikelen

Hoeveel commerciële handelaren kunnen een standplaats krijgen?

U kunt bij de organisatie van de braderie informeren hoeveel andere partijen een standplaats krijgen.

Welke artikelen mag ik verkopen?

U mag op de braderie uitsluitend artikelen verkopen die tot uw winkelassortiment behoren.

Kosten

Het in behandeling nemen van de aanvraag voor evenement hangt af van de impact en de grootte van het evenement. Deze kunt u vinden in de legesverordening, onder 'Organiseren Evenementen' (Hoofdstuk 3.2).

Daarnaast bent u ook precariokosten verschuldigd per m2. De tarieven kunt u hier vinden.

Aanvraag

Gemeente Zwijndrecht, Gemeentewinkel, 14 078, gemeente@zwijndrecht.nl