Exploitatievergunning

Voor het exploiteren van een horecabedrijf heeft u een exploitatievergunning nodig. De bepalingen voor deze vergunning staan in de Algemene Plaatselijke Verordening Zwijndrecht. Onder horecabedrijf wordt onder andere verstaan, een:

 • hotel,
 • restaurant,
 • pension,
 • café,
 • cafetaria,
 • snackbar,
 • discotheek.

Als u een terras wilt exploiteren kunt u dit op het aanvraagformulier aangeven. Wanneer u alcoholhoudende dranken verstrekt in uw horecabedrijf heeft u ook een Drank- en Horecawetvergunning nodig.

Bij het aanvragen van een exploitatievergunning is het Bibob beleid van toepassing. De Wet Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur. De Wet geeft de gemeente meer mogelijkheden om bij het verlenen van horecavergunningen na te gaan of er bijvoorbeeld geld wordt witgewassen.

Voorwaarden

 • Het bedrijf moet in het geldende bestemmingsplan passen.
 • Het bedrijf mag niet te veel overlast bezorgen voor de omgeving.
 • De houder/beheerder is van goed levensgedrag.
 • Voldoet aan de vereisten van het Bibob wet / beleid.

Aanpak

 • De eigenaren van de onderneming dienen persoonlijk de vergunning aan te vragen bij de gemeente. Wanneer dit niet mogelijk is kan iemand anders gemachtigd worden om de aanvraag in te dienen.
 • Voor het indienen van de aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers APV en Bijzondere Wetten van de afdeling Gemeentewinkel. Zij kunnen u mededelen of het voor uw situatie nodig is om het Bibob-formulier in te vullen. Bij overname of het nieuw vestigen van een horecabedrijf is dit sowieso nodig.
 • Indien uw aanvraag volledig is en er zijn geen bijzonderheden met betrekking tot de wet Bibob dan krijgt u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.
 • De exploitatievergunning is voor onbepaalde tijd geldig.
 • Voor het in behandeling nemen van de aanvraag worden leges in rekening gebracht.
 • De verschillende leges zijn te vinden in de legesverordening, in Hoofdstuk 3 'Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn'

Meenemen

 • Ingevuld Aanvraagformulier exploitatievergunning (PDF, 117kB)
 • Ingevuld Aanvraagformulier Drank- en Horeca model A (PDF, 112kB)
 • Kopie identiteitsbewijs ondernemers/bestuurders;
 • Kopie van de arbeidsovereenkomst van iedere leidinggevende;
 • Uittreksel uit de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden;
 • Uitrekels uit de basis registratie Persoonsgegevens van iedere leidinggevende (niet woonachtig in Zwijndrecht);
 • Kopie van de huurovereenkomst;
 • Digitaal opgemaakte tekening (schaal 1:100) van de inrichting van het bedrijf. Eventueel met terrassen.
 • Bij een café, bar of discotheek dient u tevens een veiligheidsplan en een deurbeleidsplan te overleggen;
 • Ingevuld Bibob vragenformulier (PDF, 83kB). U dient bij het vragenformulier de bijlagen te voegen waarnaar verwezen wordt. Vraag aan de ambtenaar of u het Bibob formulier moet invullen.

Tips

 • Overleg eerst met een deskundige van de gemeente voor u een aanvraag indient. U krijgt dan informatie over de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, de eisen vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening Zwijndrecht.
 • De informatiefolder horeca (PDF, 59kB) verwijst naar regelgeving waar u wellicht nog meer mee te maken kan hebben.