APV Standplaatsvergunning

Wanneer u als ondernemer, bedrijf of instelling gebruik wilt maken van een standplaats, dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen.

Hoe vraag ik een standplaatsvergunning aan?

Een standplaatsvergunning vraagt u schriftelijk aan door een verzoek te sturen naar: Gemeente Zwijndrecht T.a.v. Afdeling Gemeentewinkel Postbus 15 3330 AA Zwijndrecht

Wanneer heb ik een standplaatsvergunning nodig?

U heeft een standplaatsvergunning nodig, wanneer u als ondernemer, bedrijf of instelling ambulante handel wilt bedrijven op een standplaats in Zwijndrecht.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn vergunning heb?

Binnen 6 weken hoort u of u de vergunning krijgt. U krijgt de vergunning thuisgestuurd.

Welke artikelen mag ik verkopen?

Er wordt per aanvraag gekeken welke artikelen u mag verkopen.

Hoe lang is mijn standplaatsvergunning geldig?

U moet de vergunning jaarlijks opnieuw aanvragen.

Hoe zeg ik mijn standplaats op?

U zegt uw standplaats op door het ingevulde “Opzegformulier Standplaats” op te sturen naar: Gemeente Zwijndrecht T.a.v. Afdeling Gemeentewinkel Postbus 15 3330 AA Zwijndrecht. Het formulier “Opzegformulier Standplaats” zit bij uw vergunning.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag, kunt u vinden in de legesverordening, onder 'Diversen' (Hoofdstuk 1.19)

Daarnaast betaalt u precariokosten per ingenomen m2 standplaats. De tarieven kunt u hier vinden.

Aanvraag

Gemeente Zwijndrecht, Gemeentewinkel, 14 078, gemeente@zwijndrecht.nl

Meenemen

U stuurt met uw aanvraag het volgende mee:

  • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • Een geldig verzekeringsbewijs
  • Een geldig legitimatiebewijs