Reinigingsrecht ondernemers Zwijndrecht

Ieder bedrijf heeft afval en dat afval moet worden afgevoerd. Bedrijven die geen afspraak hebben met een erkende afvalinzamelaar betalen reinigingsrecht aan de gemeente. Dit op grond van de geldende verordening reinigingsrecht in de gemeente Zwijndrecht. Klik hier voor de verordening.

Bedrijven en winkels in Zwijndrecht sluiten een contract met een erkende afvalinzamelaar of betalen reinigingsrecht via het bedrijf HVC.