Regionaal Bureau Zelfstandigen

Ondersteuning voor ondernemers en zzp-ers

Elke ondernemer ervaart wel eens een mindere periode. Dat kan verschillende redenen hebben: ziekte, veranderingen in uw persoonlijke situatie, opdrachtgevers die wegvallen, tegenvallende verkoop. Het kan zijn dat u zelfs moet stoppen met uw bedrijf. De gemeente Zwijndrecht ondersteunt ondernemers, die het niet lukt om een (minimum) inkomen te verdienen. U kunt hiervoor een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) of de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Dit zijn landelijke bijstandswetten. De gemeente Zwijndrecht werkt hierbij samen met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam. RBZ voert voor ons het Bbz en de IOAZ uit. U kunt bij RBZ terecht voor advies, begeleiding en financiële hulp. Denk aan een tijdelijk aanvullend inkomen voor uw levensonderhoud, administratieve ondersteuning, persoonlijke coaching of een rentedragende lening. Verder ondersteunt RBZ ondernemers, die schulden opgebouwd hebben en graag willen doorstarten.

Ondersteuning starters vanuit de uitkering

U ontvangt een (bijstands-)uitkering en heeft een goed idee voor een eigen bedrijf. Weet u niet precies hoe u dat moet opstarten? Of heeft u al een ondernemingsplan, maar kunt u nog wel wat ondersteuning en advies gebruiken? Gemeente Zwijndrecht kan u wellicht hierin ondersteunen. Wij werken hierbij samen met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam. RBZ voert dit traject voor ons uit. U kunt bij RBZ terecht voor advies, begeleiding en financiële ondersteuning. Bijvoorbeeld een tijdelijke aanvullende Bbz-uitkering (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) voor uw levensonderhoud of advies over het verkrijgen van startkapitaal. Of misschien is het starterstraject iets voor u, waarin RBZ u begeleidt en voorbereidt op zelfstandig ondernemerschap.

Regionaal Bureau Zelfstandigen

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) is onderdeel van de gemeente Rotterdam en biedt ondernemers financiële hulp, advies en begeleiding. Het werkt samen met ongeveer dertig gemeenten in de regio en heeft daardoor een grote deskundigheid opgebouwd in de uitvoering van de wettelijke regelingen voor ondernemers, zoals het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ), de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en microfinanciering.

Doelgroepen

Het RBZ kan u bijvoorbeeld ondersteunen als:
- u een bedrijf wilt starten vanuit een bijstandsuitkering;
- u als ondernemer een mindere periode ervaart;
- u als 55+ ondernemer niet meer goed rondkomt en twijfelt of u moet doorgaan;
- u door (financiële) problemen moeite hebt met het op orde brengen van de praktische zaken van uw bedrijf, zoals de administratie;
- u schulden heeft en graag wilt doorstarten.

Het RBZ werkt voor de meeste gemeenten in de regio Rotterdam, ook voor ondernemers die woonachtig zijn in Zwijndrecht.

Meer informatie?

Raadpleeg voor meer informatie de website van RBZ. Hier vindt u alle informatie over de regelingen en trajecten. Ook kunt u bellen met telefoonnummer 010 – 433 9600. 

Postadres: Postbus 1024, 3000 BA Rotterdam
E-mail: rbz.wi@rotterdam.nl