Meldingen bedrijfsomgeving

Op deze pagina kunt u vinden voor welk type meldingen over uw bedrijfsomgeving u waar terecht kunt.

Klachten bedrijfsomgeving

Voor meldingen met klachten over de bedrijfsomgeving, zoals groenvoorziening, verlichting, bestrating, verkeersborden, gladheid:

  • Een digitale melding doen via de website
  • Via de Zwijndrecht App, te downloaden in de App store
  • Wijkservicelijn: telefoonnummer 14078

Meldingen milieu

Voor klachten, vragen of opmerkingen over stank, luchtverontreiniging, bodemverontreiniging of geluidsoverlast:

  • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid: 0888-333555 (dag en nacht bereikbaar) of www.ozhz.nl
  • Urgent? Alarmnummer politie: 0900-8844

Urgente meldingen verlichting

Bij urgente zaken rond verlichting buiten kantooruren, zoals blootliggende bedrading, omvergereden lantaarnpaal, meerdere kapotte lampen in lijn:

  • Melding bij beheerder City-Tec: 088-8959200