Meld overbodige regels

Overbodige of tegenstrijdige regels, ingewikkelde formulieren! Komt dit u als ondernemer bekend voor? Ieder jaar opnieuw dezelfde gegevens invullen, te ingewikkelde formulieren, tegenstrijdige regels, enzovoorts?

Binnen de overheid wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er geen onnodige regels bestaan, tegenstrijdige regels en te strikte richtlijnen zijn, onnodig ingewikkelde procedures bestaan, er onnodig een administratieve lastendruk ontstaat of lange en te ingewikkelde formulieren worden gebruikt. Toch bestaan ze nog steeds en mogelijk ook bij de gemeente Zwijndrecht. U kunt daar ook iets mee doen, namelijk door een kafkaiaanse situatie te melden, zodat de gemeente Zwijndrecht er mogelijk iets mee kan doen.

Hoe meld ik een kafkaiaanse situatie?

U kunt een kafkaiaanse situatie melden door gebruik te maken van het mailadres: kafka@zwijndrecht.nl.

In de melding van een kafkaiaanse situatie omschrijft u kort waar het probleem om gaat, wat u tegengekomen bent in de procedure en hoe het contact met de gemeente aangaande uw vraag of melding is opgelost of juist niet is opgelost. Zo nodig stuurt u met uw melding ook bijvoorbeeld foto's van de situatie of andere relevante bestanden mee.

De Kafkaknop maakt deel uit van een breder traject rond administratieve lastenverlaging. Dit traject heeft als doelstelling de administratieve lasten voor ondernemers (en burgers) te verminderen. Insteek is waar mogelijk regels te schrappen of te vereenvoudigen en formulieren te digitaliseren. Er is reeds een start gemaakt door een aantal regels te schrappen uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Naast het schrappen zijn in andere gevallen vergunningen vervangen door een melding of vergunningen vervangen door algemene regels. Ook neemt de gemeente deel aan het project Ranking the Rules van de Kamer van Koophandel.